Дарение по ведомост или директен дебит

Сумата и продължителността на дарението определяте единствено вие. Едната възможност е чрез дарение по ведомост – определената от вас сума се превежда директно от вашата заплата към „Образование без раници“. Другият начин е директен дебит в обслужващата ви банка.

За дарение по ведомост:

Попълнете приложената бланка – Declaration_Darenie-Vedomost;
Предоставте я на отдел „Счетоводство” на своя работодател.

За директен дебит:

Попълнете приложената бланка –Direct_debit;
Занесете попълнения формуляр в клон на обслужващата ви банка.

Информация за дарителите:

Дарителите могат да получат сертификат за направеното дарение, с който да удостоверят разходите си пред съответните данъчни служби. За целта е необходимо да бъде подписан Договор за дарение. Моля, пишете на r.laskova @ obr.education за повече информация.

Благодарим за доверието! Подкрепата от всякакъв род ще ни помогне по-скоро да предоставим безплатно образование на световно ниво за всеки в България.