Изследване на въздействието от използването на платформата Кан Академия – 2021/2022 г.

Сдружение “Образование без раници” инициира втора фаза на изследване на въздействието от използването на безплатната образователна платформа Кан Академия.

Каним учители по математика в 6 и/или 9 клас, заедно с учениците си, да се включат в попълването на въпросниците на изследването. 

В знак на благодарност сме предвидили награди:

Предметни награди

Дигитални награди (аналогични на дигиталните награди при първа фаза) – за всички учители и техните ученици, попълнили въпросниците:

 • Кан шаблони и постери в помощ на часа по математика за учениците и класната ви стая;
 • Идеи и насоки за забавни и ангажиращи дейности в часовете и др.

Не е задължително да ползвате Кан Академия, за да се включите.

Ако не можете да участвате – моля препратете на свои колеги по математика в 6 и/или 9 клас. 

Краен срок за попълване на въпросниците:  22 юни 2022 г. включително.

Заявете участие: тук 

Изследването е подкрепено от Министерството на образованието и науката: писмо за подкрепа 1103-57/20.04.2021 г.

Въпросниците не би трябвало да отнемат повече от 10-20 минути за попълване за учителите и 10-30 минути за учениците. Тъй като те са анонимни, няма възможност нито екипът ни, нито учителите да проследят дали учениците са ги попълнили. За да попълнят учениците, ще разчитаме на учителите да организират в свое присъствие (онлайн или на място в училище, ако обстановката позволява); в краен случай – да препратят ученическия въпросник към учениците и родители им и да помолят родителите да съдействат за попълването.

Повече за изследването на въздействието от използването на Кан Академия:

С училища и учители по математика за 6 и 9 клас от цялата страна “Образование без раници” ще изведе ясни доказателства за ефектите от работата с Кан Академия в българските условия (въздействие върху процесите на учене и преподаване, върху нагласите на ученици и учители, ефектите върху образователните резултати на децата и др.).  В началото и края на учебната 2021/2022 г. учителите и техните ученици попълват въпросници. 

При първата фаза с въпросници се включиха 145 учители и 1 490 ученици, като резултатите вече насочват вниманието към интересни разлики между ученици, използващи Кан Академия, и такива, които не използват платформата. Включете се във втората фаза на изследването, за да можем да финализираме резултатите и всички заедно да научим повече за ефектите от платформата.

Резултатите от изследването ще бъдат представени по време на конференция в началото на следващата учебна година.

За “Образование без раници”:

Мисията на “Образование без раници” е да превежда и адаптира най-добрите в света безплатни образователни ресурси и да подкрепя учащите, учителите, семейството и всички, ангажирани с образованието, в постигането на високи образователни успехи. Работим за равен достъп до качествено образование чрез:

 • Локализация, популяризиране и прилагане на най-мащабния безплатен онлайн портал за общо образование в света – Кан Академия, https://bg.khanacademy.org/ 
 • Работа с учители, директори, ученици и родители за подобряване на процесите на преподаване и учене в училище и у дома, с акцент дигитализация и използването на безплатни образователни инструменти и ресурси.

Оценката на въздействието се осъществява в рамките на проект “Educating Bulgarian Children with Khan Academy 3”, с финансовата подкрепа на фондация Америка за България”.

Институт за изследвания в образованието е избраният външен и независим изпълнител, който изготвя методологията за изследването, инструментите за осъществяването му и тяхното валидиране, както и събиране, анализ и изводи от изследването.

Контакти: Станислава Гатева, координатор проекти, 0878 35 05 05, s.gateva@obr.education

Лога партньори

Повече за нас

 • Мисия
 • Годишни доклади
 • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
 • По-силни по математика с Кан Академия
 • Обучения за учители 
 • Безплатни уебинари
 • Състезания с Кан Академия
 • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!