Сдружение „Образование без раници“ (ОбР) е юридическо лице
с нестопанска цел в обществена полза.

Визията ни за образованието в България е всяка образователна среда и начините на учене да се осъвременяват постоянно, като се прилагат пълноценно технологии и се развиват любознателността и потенциалът на учениците. Вярваме, че:

  • всеки може да научи всичко
  • всеки ученик в 21-ви век трябва да има достъп до безплатни онлайн образователни ресурси и да е дигитално включен и грамотен
  • за да е успешно едно училище, трябва да прилага балансирано технологии и да залага силно на човешкия елемент в класната стая
  •  училището може много повече, когато е подкрепено от бизнеса и гражданския сектор, за да реализира потенциала си
  • ролята на технологиите в класната стая е да правят учебния процес по-ефективен и смислен, увлекателен и лесен
  • успешният учител вдъхновява ученика да учи, помага му да напредва със свое темпо, навсякъде и по всяко време, включително с личното си устройство
  • в образованието трябва да се използват качествените и доказани дигитални платформи, които дават инструменти за учителите и обратна връзка за децата и надграждат това, което се прави в класната стая
  • най-доброто тепърва предстои и работим с кауза и любов към свободата на учене, заедно с всеки, който желае да подкрепи нашата мисия.

“Образование без раници” цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава предимно онлайн алтернативни образователни и културни ресурси.

Устава ни можете да намерите тук.

Мисия

Дейности

Екип

Партньори

Годишни доклади

В медиите

Контакти