Преводачи и дубльори през годините

Виктория Димитрова

Преводач и дубльор

Преди да започне работа с екипа на “Образование без раници” по проекта за превеждане на клиповете на Кан Академия, е работила в Български пощи. Занимава се също и с писане на статии за бижутерски блог и, като цяло, обича творческата дейност. Виктория е завършила профилирана паралелка “Информационни технологии с английски език” в гимназия “Св. Кл. Охридски”.

Мисли за образованието: Най-интересното за Виктория в работата с КА е, че имаме шанс да помогнем образованието на децата, но също и че можем да научим много през това време.

Повече за нас

  • Мисия
  • Годишни доклади
  • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
  • По-силни по математика с Кан Академия
  • Обучения за учители 
  • Безплатни уебинари
  • Състезания с Кан Академия
  • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!