Учители - Европейски дигитални посланици по математика и науки търси “Образование без раници”

 • Вие сте учител по математика, физика, химия или биология?
 • Предизвиквате учениците си да учат и вярвате, че могат да научат всичко? Обожавате работата си?
 • Използвате дигитални инструменти в преподаването без страх? 
 • Искате да помагате на други колеги да се справят също така добре?
 • Искате да покажем заедно на Европа колко много добри дигитални практики имаме в българското образование?

“Образование без раници” заедно с белгийския си партньор “Библиотеки без граници” търсят учителите, които да станат Европейски дигитални посланици по математика и науки.

Кои са и какво ще правят Европейските дигиталните посланици по математика и науки?

Това са учители на ученици между 11 и 18 години, които ще получат възможност да споделят опит и да доразвият уменията си да увличат и помагат на свои колеги да подобряват преподавателските си практики в дигитална среда. 

Учителите – дигитални посланици ще станат част от международна мрежа от учители – лидери в дигиталните практики. В следващата около една година (до юни 2023 г.) те ще участват в поне 5 живи и онлайн срещи, вкл. с учители от Белгия, и заедно ще обобщят най-добрите за тях дигитални инструменти и практики, които се използват по техните предмети. 

В резултат ще се състави наръчник, който да разпространи техния опит и да помогне на учителите в цяла Европа, а и извън. А самите учители – дигитални посланици ще бъдат обучени за обучители. 

Учителите ще поемат ролята на дигитални посланици в собствените училища и общности и ще подкрепят разпространението на наръчника, така че с негова помощ колегите им да въвеждат още по-ефективни дигитални преподавателски методи. При желание дигиталните посланици ще бъдат включени в дизайна и провеждането на национални и европейски обучения на учители, стъпили на разработения наръчник.

Ползи за учителите – дигитални посланици

    • Обменят добри практики със свои колеги от България и Белгия
    • Развиват обучителните и менторските си умения
    • Помагат на свои колеги в България и в цяла Европа да подобрят дигиталните си практики
    • Утвърждават имиджа си като учители лидери и учители за пример
    • Получават сертификат като Учител – Европейски дигитален посланик по математика и науки
    • Допринасят към усилията на организаторите за застъпничество за най-ефективни дигитални обучителни практики на национално и европейско ниво, вкл. пред основните институции на ЕС
    • Различни ваучери и подаръци в полза на професионалното и личното им развитие, като благодарност за доброволния им ангажимент в инициативата. Разходи за участие в проекта (пътни и настаняване) ще бъдат покрити от “Образование без раници”.

Как да се включите?

Изпратете на hi@ obr.education

    • Автобиография
    • Кратка мотивация за включване в инициативата (по избор – като текст, видео, портфолио или друга форма).

След разглеждане на документите и предварителен подбор, водещите кандидати ще бъдат поканени на разговор с цел финален избор на участниците.

От България ще бъдат избрани 6 до 9 учители – европейски дигитални посланици.

Задължителни условия, на които трябва да отговаряте:

    • Да сте учител по математика, физика, химия или биология на ученици в прогимназиален и/или гимназиален етап.
    • Да познавате набор от наложени дигитални инструменти за преподаване, вкл. Кан Академия.
    • Да сте наистина мотивиран(а) – в духа на описаното в обявата.
    • Препоръчително е да владеете английски език (ниво В2 от Европейската езикова рамка).

Срок за подаване на документи:

6 април 2022 г.

Повече за инициативата

Лого ЕС

 

Сформирането на мрежа от учители – Европейски дигитални посланици по математика и науки е част от проект “KHAN-4-STEM: More effective and inclusive European Math and Science Teaching – supported by the internationalised work of European Khan Academy Advocates” по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, изпълняван от “Образование без раници” (България) и “Библиотеки без граници” (Белгия).