Сдружение “Образование без раници” търси „Програмен директор - работа с училища и учители“

програмен мениджър/координатор

Кандидатстване до 31.08.2023 г.

 

Мисията на “Образование без раници” е модернизацията и дигитализацията на училищното образование в България. За целта:

 • Превеждаме на български език и разпространяваме безплатната образователна платформа Кан Академия. Вярваме, че е възможно да има образование на световно ниво за всички, и че “всеки може да научи всичко” – напълно безплатно.
 • Обучаваме учители да обогатяват преподавателските си практики, с фокус използване на дигитални инструменти, дигитална педагогика и практики.
 • Подкрепяме образователните институции в България по отношение на дигитализацията на училищата.

Задължения и отговорности

 • Отговаря за създаването, изпълнението и оценката на програмите и проектите на “Образование без раници”, насочени към училища и учители, в частност тези, свързани с използването на Кан Академия в преподаването.
 • Координира дейности като изнасяне на обучения, презентации и други събития, насочени към учители, ученици, училищни директори, институции
 • Координира и подкрепя обучителите на учители и техните дейности по различните проекти 
 • Разработва, води и поддържа контакти с учители, директори, представители на институции, други образователни организации 
 • Води гъвкава комуникация на различни нива – от заинтересованите страни, описани по-горе, до целия оперативен екип и членовете на сдружението
 • Подкрепя с експертиза, проучвания и анализ работата на “Образование без раници” във връзка с концепции за бъдещи дейности 
 • Поддържа проектна и друга документация, вкл. проектни и отчетни формуляри, проекто-договори и др., води официална кореспонденция и други административни дейности
 • Поддържа и развива база данни с контакти на заинтересовани страни
 • Извършва други дейности, свързани с координацията на програми и проекти за работа с учители и училища и използването на Кан Академия в учебния процес в България
 • Работи пряко с изпълнителния директор, обучителите и настоящите програмни и проектни координатори на “Образование без раници”

Изисквания към кандидатите

Опит и умения, в идеалния случай в сферата (училищно) образование:

– като програмен директор или проектен мениджър, в организирането на процеси

– в работата с институции

– в организирането на събития, в идеалния случай в обучителни преживявания, конференции

– в работата с бази данни и в обобщението и анализа на данни

– с правна и счетоводна документация

 • Познания и силен интерес в сферите:

– (училищно) образование, в частност на навлизането на нови технологии и иновации 

– нестопански и неправителствен сектор, работа за обществено значими каузи (носи предимство)

– платформата Кан Академия и други дигитални образователни ресурси (носи предимство)

 • Организационни умения и структурираност. Инициативност, проактивност, самодисциплина, отговорност към поставените задачи и крайните срокове
 • Отлични писмено изразяване и водене на официална комуникация – устна и писмена – на български и английски език (английски език на ниво минимум В2 от Европейската езикова рамка)
 • Умения за даване на конкретна и конструктивна обратна връзка
 • Отлична работа с програми за обработване на текст, електронни таблици, презентации, вкл. съответните Google приложения, както и желание за усвояване на нови инструменти
 • Готовност за интензивна дистанционна работа
 • Желание да помагате на учителите в България да подобряват преподавателските си практики, в частност чрез дигитални инструменти
 • Желание за работа в динамична, понякога натоварена, гъвкава работна среда

Какво предлагаме

 • Трудов договор и работа на пълен работен ден
 • Гъвкаво работно време и място, вкл. с възможност за работа от разстояние
 • Работа за кауза – повишаване на уменията и учебните резултати на българските ученици и подобряване системата на училищното образование в България
 • Динамичен и амбициозен екип
 • Свобода на работа 
 • Въвличане в глобалната общност на Кан Академия, работеща за един от най-иновативните образователни проекти в света
 • Офис в сърцето на София в споделено работно пространството с много други ангажирани и успешни организации
 • Възможност за контакти и кариерно израстване в НПО сектора
 • Социални добавки като ваучери за храна
 • Възможност за допълнителни дни отпуск
 • Страхотен и сплотен екип

Кандидатстване

Ако се припознавате – кандидатствайте на hi@obr.education с тема “Програмен директор – работа с училища и учители с: 

 • Автобиография и
 • Кратко мотивационно писмо/видео/презентация/есе/друго, отговарящо на въпросите:

– Защо искате да работите в “Образование без раници”? 

– От информацията, която има в публичното пространство за досегашните програми и инициативи на “Образование без раници” в подкрепа на учители и училища, които да използват Кан Академия – кои от тях Ви се струват най-полезни и нужни на образователната система, как бихте ги надградили в следващите 1 до 3 години, как бихте проследили ефекта?

Срок за кандидатстване: 31.08.2023г.

Процесът на кандидатстване ще включва преглед на изпратените документи, интервю(та) и поставяне на примерна работна задача.

Тъй като в идеалния случай кандидатът ще може да започне работа възможно най-скоро, процесът на избор на Програмен директор ще започне преди изтичането на крайния срок за кандидатстване, в случай на постъпили подходящи кандидатури.

Молим за разбиране, че ще имаме възможност да се свържем само с избраните кандидати.

За допълнителна информация: Сдружение “Образование без раници”, Розалина Лъскова, изпълнителен директор, (+359) 885 22 60 12, r.laskova@obr.education

Уеб страница на сдружение “Образование без раници”: http://obr.education/

Кан Академия на български: https://bg.khanacademy.org/ 

Facebook страница на Кан Академия на български: https://www.facebook.com/KhanAcademyBG/

Предоставени при кандидатстването лични данни

Посочените при кандидатстването лични данни са предоставени напълно доброволно и с това се съгласявате те да се използват, съхраняват и обработват от „Образование без раници“ за целите на подбор. По всяко време имате право да изискате от организацията подробна информация относно съхраняваните Ваши лични данни.