Експерти през годините

Митко Кунчев

Експерт по математика

Митко Кунчев е работил като учител по математика и директор на МГ „Баба Тонка“, Русе. Носител е на ежегодната награда „Св. Иван Рилски“ за принос в развитието на българското училище. Автор е на много публикации по проблемите на математиката и средното образование. През 2019 година заедно с  Фил Бъджел от Англия представят „Обща теория на образованието“.

Повече за нас

  • Мисия
  • Годишни доклади
  • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
  • По-силни по математика с Кан Академия
  • Обучения за учители 
  • Безплатни уебинари
  • Състезания с Кан Академия
  • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!