Кан за подготовка за ДЗИ и НВО

Съгласно НАРЕДБА № 1 от 11.04. 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпитиДЗИ по желание се избира между 13 учебни дисциплини: математика, география и икономика, биология и здравно образование, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, философски цикъл, английски език, немски език, френски език, руски език, италиански и испански език.

Важно: Подреждането на съдържанието на Кан Академия според българските учебни програми е факт по математика и по физика (предстои и по другите предмети). Кан Академия покрива българските учебни програми по тези предмети до много голяма степен, но все пак платформата е световен ресурс и за някои теми не покрива на 100% изучавания в България материал. За сметка на това обаче за част от темите в Кан Академия има повече информация и съдържание, вкл. извън българските програми – така например платформата предлага материали за самоподготовка за световни стандартизирани тестове като SAT, GMAT и др. 

Математика

Съдържанието по математика е подредено според българските учебни програми за класовете до 10. клас включително. Предстои и структурирането на материалите за 11. и 12. клас (в момента съдържанието за тези класове може да бъде открито чрез търсене по ключова дума или чрез преглед на отделните теми и подтеми по математика в съдържанието в Кан (алгебра, геометрия, тригонометрия и т.н.)).

Съдържанието по математика включва няколко хиляди видео уроци, десетките хиляди упражнения и тестове и стотици статии. По отношение на видео уроците – тези за 1. до 8. клас включват и дублирани с български глас видео уроци; за останалите класове видео уроците са със субтитри на български.

Линкове по класове според българските учебни програми

1 клас – https://bg.khanacademy.org/math/1-klas
2 клас – https://bg.khanacademy.org/math/2-klas
3 клас – https://bg.khanacademy.org/math/3-klas
4 клас (НВО) – https://bg.khanacademy.org/math/4-klas
5 клас – https://bg.khanacademy.org/math/5-klas
6 клас – https://bg.khanacademy.org/math/6-klas
7 клас (НВО) – https://bg.khanacademy.org/math/7-klas
8 клас – https://bg.khanacademy.org/math/8-klas
9 клас – https://bg.khanacademy.org/math/9-klas
10 клас (НВО) – https://bg.khanacademy.org/math/10-klas

Гимназиална геометрия (курсът включва теми от основи на геометрията в 1 – 4 клас до теми от ДОС 12 клас) – https://bg.khanacademy.org/math/geometry
Гимназиална статистика (курсът включва теми от ДОС 11 и 12 клас) – https://bg.khanacademy.org/math/probability

Важно: Под заглавието на видео уроците, статиите и упражненията по математика има обозначение на класа, в който се изучава темата по ДОС, и номера на темата според учебната програма. При поставяне на мишката над темата излиза и информация какво включва тази тема. Пример: ДОС: klas 1 ‑ tema 6, Числата 10, 20, 30,… 1000, Събиране и изваждане с тях под Видеото “Мрежа от числа”.

Физика

Съдържанието по физика също включва видео уроци, статии и упражнения, като 1/3 от всички видео уроци са дублирани с български глас, а останалите са със субтитри на български.

Линкове по класове според българските учебни програми: 

7 клас – https://bg.khanacademy.org/science/fizika-7-klas
8 клас – https://bg.khanacademy.org/science/8-klas-fizika
9 клас – https://bg.khanacademy.org/science/9-klas-fizika
10 клас – https://bg.khanacademy.org/science/fizika-10-klas
11 клас – https://bg.khanacademy.org/science/fizika-11-klas
12 клас – https://bg.khanacademy.org/science/fizika-12-klas

Други предмети

За подготовка по различните езици може да се използват различните езикови версии на Кан Академия: