Кан Академия в новия онлайн каталог на МОН

Кан Академия е част от новия онлайн каталог на МОН с над 10 500 безплатни образователни ресурса – уроци, видеоклипове, игри, софтуерни симулации и картинки. 

Разгледайте каталога

Какво е Кан Академия?

Кан Академия е най-голямата безплатна онлайн образователна платформа в света с над 14 000 видеоурока и над 100 000 упражнения, проекти и симулации. В Кан Академия:

Мотото на Кан Академия: “Достатъчно е да знаеш само едно – всеки може да научи всичко!”
Българската версия на Кан Академия е възможна благодарение на отдадената работа на “Образование без раници” и подкрепата на организации като фондация “Америка за България” – основен партньор, на множество компании, институции, както и индивидуални дарители и доброволци-съмишленици.

Как “всеки може да научи всичко” с Кан Академия?

Кан Академия е напълно безплатна и дава възможност на учениците да предизвикват себе си и да докажат, че се справят все по-добре с общообразователните предмети, и то в електронна среда и глобална платформа. Кан Академия предлага уникалната опция за учене до “Майсторство”, която помага на учениците да овладяват всички умения за съответния клас или раздел, без пропуски. Съдържанието от Ресурси и Помощен център помага на учители и родители да ползват Кан Академия и да подкрепят обучителния процес.