Игрите и неформалните обучителни методи подобряват благосъстоянието на младите хора

Мариета Радулова от екипа на “Образование без раници” взе участие в обучението “Игрите – мост към благосъстоянието и ценностите на младите хора”, съфинансирано по програма Еразъм + на Европейския съюз.

Измислянето на игри е лесно!

Обучението се проведе в Латвия и събра заедно младежки работници, учители, представители на неправителствени организации и активни доброволци от 8 страни – България, Латвия, Литва, Естония, Испания, Гърция, Полша и Румъния. Основната цел е да насърчи използването на игрите като образователни инструменти в работата с ученици и млади хора, да предостави знания за това как игрите и тяхното използване могат да помогнат на младите хора да разберат по-добре себе си, да променят, влияят и подобрят качеството си на живот и благополучие.

В продължение на седмица участниците имаха възможността да споделят своя опит и различни неформални образователни методи, да изпробват различни игри и инструменти за работа с младежи. Най-интересната част от обучението беше разработването на собствени образователни материали и игри от участниците и тестването им в различни местни младежки центрове.

Срещи с деца от младежки центрове в Латвия

Мариета представи дейността на сдружение “Образование без раници” и образователната платформа “Кан Академия”, която за огромна радост се оказа позната и използвана от много от участниците 🙂 Нашата колежка посети младежки център “Бамбус” в Рига и имаше възможността да разговаря с младежките работници за работата им и предизвикателствата пред тях, да се запознае с част от младите хора в центъра и да изпробва разработената от екипа ѝ идея за Емоционални карти – активност за работа с емоционалната интелигентност и за управление на емоциите през различни ситуации в ежедневието.

Освен незабравими споделени преживявания, в края на обучението всеки получи вече разработени игри, които да използва в своята работа, както и достъп до всички новоразработени от участниците игри и ресурси.

В продължение на седмица участниците имаха възможността да споделят своя опит и различни неформални образователни методи, да изпробват различни игри и инструменти за работа с младежи. Най-интересната част от обучението беше разработването на собствени образователни материали и игри от участниците и тестването им в различни местни младежки центрове.

Среща с мениджъра на Кан Академия в Латвия

Като мениджър по локализацията на Кан Академия на български език Мариета Радулова се срещна с представителя на платформата в Латвия Павилс Джурджанс, с когото обмени много идеи за съвместна работа и подобряване на процесите по превод и адаптиране на Кан Академия в двете страни, така че все повече ученици и учители да могат да използват тази невероятна и свободна образователна платформа!

Ако сте учител, социален работник или обучител и се интересувате от разработените игри и методи, свържете се с нас на hi@obr.education