Дигиталният училищен лидер във времето на изкуствения интелект

Безплатен онлайн семинар

  • Как може да се засили дигиталния капацитет на ключови за училищата кадри, a с това и на целите училища?
  • Можем ли да подпомогнем максимално училищата да управляват дигитализацията адекватно, както в класната стая, така и на ниво управление на училището?
  • Как да се използва изкуственият интелект и дигиталните технологии в училище по възможно най-полезен за учители и ученици начин?

Тези и други въпроси ще бъдат разгледани на 23.01.2024 г. от 19:00 ч. по време на безплатния семинар “Дигиталният училищен лидер във времето на изкуствения интелект”, организиран в партньорство със Синдео. По време на семинара лекторите Иван Господинов и Ирина Филипова ще предложат и обсъдят практически насоки и ресурси във връзка с дигитализацията в училищата.

23.01.2024

онлайн

}

19:00

Безплатен

Синдео

Лектори

Ирина Филипова

Ирина Филипова

Учител и обучител с богат опит по програми, насочени към развиване на умения чрез използване на технологиите в класната стая. Сертифициран коуч към Международната коучинг федерация. Стипендиант по програма „Специалист образователни технологии“ на Фондация “Америка за България”, Ню Йорк, САЩ, 2016 г. и ментор на следващите участници през учебната 2017/2018 година.

Иван Господинов

Иван Господинов

Председател на УС на сдружение „Образование без раници“, учител по философия и гражданско образование, докторант по философия на образованието към Католическия университет на Айхщат–Инголщат в Германия, експерт по образователни политики и дигитална трансформация в клас и училище. Консултира институции като МОН, обучава директори и учители.