За резултатите по математика на PISA 2022

54% от 15-годишните български ученици са функционално неграмотни по математика според PISA за 2022 г. По четене и науки съответният дял е 53% и 48%. Запазва се тенденцията на понижаване на българските резултати по математика и науки. Сдружение “Образование без раници” адресира проблема с нови програми по обучение на учители на математика, включително новата инициатива „За учителите по математика с любов“.

Фокус на Програмата за международно оценяване на учениците PISA e т.нар. функционална грамотност, която определя способността на учениците да прилагат знания и умения в ситуации близки до реалните. Математическата грамотност е основна област в PISA 2022. Изследването мери до каква степен учениците могат да прилагат на практика получените знания по математика за решаването на проблеми от реалния живот.

В последните години темата за резултатите на външните оценявания става все по-популярна в обществото, предвид тенденцията за сериозното им понижаване и липсата на интерес на учениците към учебния материал.

  Българските ученици са последни в ЕС с резултатите си по математика

  В сравнение с PISA 2018 година средните резултати на българските ученици са се понижили:

  • математика – 417 точки, със спад от 19 т. спрямо 2018 г.
  • четене – 404 точки, със спад от 16 точки.
  • природни науки – 421 точки, със спад от 3 точки.

  Ако се върнем по назад и сравним с резултатите на PISA 2012, ще видим, че резултатите по математика са влошили с около 22 точки, а по науки с около 30 точки.

  Намалял е и дялът на учениците, които демонстрират най-високите нива на умения (нива 5 и 6) – само 2% по четивна грамотност, 3% по математика и 1% по природни науки. Същевремено, се е увеличил дялът на учениците, които демонстрират само минимални нива на умения (ниво 2 и по-ниско).

   

  Авторите на проучването обръщат внимание, че резултатите на PISA в България от 2022 по математика, четивна грамотност и природни науки са почти най-ниските, откакто участваме в изследванията от 2006 г. насам. И по трите предметни области резултатите описват дъга – първоначално повишаване на резултатите, последвано от спад, който започва около 2015 г. и доближава средните резултати през 2022 г. до нивото от 2006 г.

  При останалите държави, участвали в изследването, също се наблюдава спад в резултатите. Но България си запазва място на дъното на класацията по математика. Проблемът на нашите ученици по тази фундаментална наука изпъква не само при решаване на практическите задачи на формата на PISA. През 2023 г. седмокласниците средно изкараха 35 точки на НВО 7. клас по математика. Това показва, че българските ученици не се справят не само с нетипични за тях задачи като PISA, но и с такива, за които се предполага, че нашата образователна система ги подготвя.

  Реакцията на МОН

  Още преди официалното обявяване на резултатите, Министерството на образованието и науката обяви, че въвежда следните стъпки за промяната на образователната система, които целят приложение на знанието от училище в живота:

  • Национално входно ниво в началото на 9 клас със задачи, подобни на тези от PISA.
  • Промяна на задачите на НВО (първо в 10 клас, след което в 4. клас и през 2025 г. в 7. клас)
  • Обучение на учители за въвеждане на електронните образователни ресурси на “Дигитална раници”
  • Допълнителна подкрепа за тези училища, които ще участват в PISA през 2025 година

  Всичко това са мерки, които могат да доведат до подобряване на средата за учене, учебния процес и съответно до по-добри резултати на учениците, ако са направени в контекста на сериозен професионален анализ и залагане на системен подход за решаване на проблемите през следващите години. Те трябва да имат широка политическа подкрепа, за да има гаранция, че ще бъдат прилагани и развивани във времето. Провеждането на реформа е дълъг процес и предполага сериозен поглед в бъдещето 20-30 години напред.

  “Образование без раници” като катализатор на промяна в образованието по математика

  Сдружение “Образование без раници” има амбициозната цел да влезе във всяка класна стая по математика в България с образователна платформа номер едно в света – Кан Академия. Ние искаме и можем да подпомогнем учителите в повишаване качеството им на преподаване и да улесним учебните програми по математика за учениците.

  От края на ноември 2023 година Сдружението реализира дарителската кампания “За учителите по математика с любов”, с която цели да разшири обхвата на инициативите по обучения на учители и училищни екипи и да подкрепи още учители по математика и техните ученици.

  Усилията на Сдружение „Образование без раници“ можете да подкрепите тук.

  А ако искате да се предизвикате с няколко примерни PISA задачи и да видите дали ще се справите по-добре от българските гимназисти, пробвайте новия курс PISA в Кан Академия.

  Вижте още от блога на Образование без раници:

   

   

  Ползи на Кан Академия за обучението по математика и науки

  • Кан Академия представлява алгоритъм, който води учител и ученик (с възможности за включване дори и на родителите) заедно през задачите и образователните материали, позволява във всеки един момент да е ясно как напредва ученикът, къде са неговите пропуски и в коя част от платформата учителят може да го насочи, за да се преодолеят те.
  • Материалите по математика и науки в Кан Академия са подредени и съобразени с българските образователни стандарти, включително създадохме и развиваме 2 безплатни курса за подготовка в училище по НВО 4. клас и НВО 7. клас по математика.
  • Използването на платформата дори само за 30 минути на седмица видимо повишава разбирането на учебния материал по математика и мотивацията на учениците.
  • Кан прави възможен индивидуалния подход в образованието и всеки ученик може да учи и напредва със своето собствено темпо. 
  • Кан не е просто образователно пространство с доказано най-високо качество Кан Академия е инструмент за мотивация на учениците и учителите.

   Как помагаме за по-висок успех по математика на децата

   • Работим с две софийски училища с ниски резултати на НВО по математика, с цел да помогнем на учениците да придобиват успешно знанията си, да бъдат по-мотивирани в учебния процес и да демонстрират подобрени академични резултати на изпитите си, в т.ч. националните външни оценявания.
   • Стартирахме дарителската инициатива „За учителите по математика с любов„, за да подкрепим 10 нови училища в обучението по математика през 2024 г. 
   • Развиваме и разширяваме Мрежа от учители посланици на Кан Академия, които подпомагаме методологично и съдържателно.
   • Разработваме допълнително безплатно съдържание към наличните курсове за НВО 4. клас и НВО 7. клас за подготовка за ключовия изпит по математика след седми клас.

   Розалина Лъскова, изпълнителен директор на „Образование без раници“:

   Спадът в резултатите по математика и науки означава, че бъдещите служители ще имат по-ниски умения в тези ключови области, които са критични за иновационната и технологичната икономика. Това може да ограничи способността на България да участва ефективно в глобалната икономика, особено в сектори като информационните технологии, инженерството и науките. “Образование без раници” активно работи да обърне тази тенденция. Не можем да допуснем уменията на учениците по математика и природни науки да продължават да се влошават.