„Вие ни рестартирахте като учители. Започнах да мисля как “и това ще ми свърши работа… аха, аз това мога да го направя така”. В този смисъл беше много полезно и практично обучение.“

Велина Пенчева

учител в 48 ОУ “Йосиф Ковачев”, София