Вече имаме доброволец изявил желание да дублира уроците по Геометрия. Някои уроци вече са преведени, други само до някъде. Изброените адреси по-долу са на видео уроци от Геометрия, които все още не са преведени.

Влезте с акаунта си от Фейсбук, Гугъл или се регистрирайте наново, избере от менюто точно под видео екрана Add New Translation, изберете си език и отделете колкото време желаете за превод. Субтитрите ще се запазят на сайта и всеки ще може да коригира или допълни превода, така че и 10 отделени минути допринасят за проекта! (Преводът се измерва в %, докато не стане на 100%)

Angles (part 3)
Angles formed between transversals and parralel lines
Angles of parallel lines 2
The Angle Game
Similar triangles
Similar triangles (part 2)
Angle Game (part 2)
Area and Perimeter
Circles: Radius, Diameter and Circumference
Pythagorean Theorem II
45-45-90 Triangles
30-60-90 Triangles II
Heron’s Formula
Part 1 of Proof of Heron’s Formula
Part 2 of the Proof of Heron’s Formula
An inscribed angle is half of a central angle that subtends the same arc
Area of Inscribed Equilateral Triangle (some basic trig used)
Right Triangles Inscribed in Circles (Proof)