[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hw5k98GV7po&feature=player_embedded#at=66]

На това видео Салман Кан обяснява как работи системата с упражненията на сайта. Когато 1085-те видеа(12,174 минути) бъдат преведени и дублирани, следващата стъпка в проекта ще е тази платформа за упражнения да бъде преведена. Когато това се случи, Академията лесно ще може да се „инсталира“ в училища.