Темите и изводите
от конференцията на “Образование без раници”

Двете лица на технологиите: Стрес и прогрес

“Двете лица на технологиите в образованието: Стрес и Прогрес” беше темата на годишната конференция на сдружение “Образование без раници”, която се проведе на 07.10.2022 г. в София. Учители, директори и представители на РУО, МОН и неправителствения сектор участваха в панелни дискусии и работилници на теми, свързани с умното, ефективно и балансирано използване на технологиите, но и рисковете и грижата за психичното здраве на работещите в образователния сектор и на учениците.

Конференцията беше открита с реч на Иван Господинов, председател на “Образование без раници”, образователен експерт и учител по философия и гражданско образование. Сред неговите акценти и провокативни теми бяха: Ученето от сърце, ученето с ума и ученето от хората в живота ни и как технологиите им влияят; колко лева струват тревогите на учителите от брутния вътрешен продукт, колко струва да преживееш стреса от отговорността за образованието в България и има ли министър, склонен да изтърпи стреса на всички учители, ученици и родители на гърба си. Г-н Господинов коментира и парадоксите на учителската професия, като възпитаването на социално-емоционални умения в училища насред едно не особено възпитано общество или любовта, с която един учител отива на работа там, където все ще се намери кой да го намрази. “Никой не помни с точност какво са го учили учителите му всеки ден, но всеки помни чувството в класната стая” – с това започна и приключи речта.

Първата панелна дискусия “Различните лица на технологиите в образованието” беше насочена към глобалните тенденции в дигитализацията, европейските политики в сферата и добрите практики в българските училища. Във втория панел “Ментално здраве и социално-емоционално благосъстояние срещу техно-стрес и бърнаут” темата беше социо-емоционалната подкрепа за учителите от гледната точка на директора, старшия учител, педагогическия съветник и експертизата на гражданския сектор, подкрепящ учителите. След панелните дискусии участниците се включиха в работилници относно социалните и емоционалните причини учениците да не желаят да учат, вътрешната мотивация при учителската професия, натрупването на негативни емоции в учебната среда и стратегии за справяне със стреса.

Панел 1: Различните лица на технологиите в образованието

Първата панелна дискусия “Различните лица на технологиите в образованието” беше насочена към глобалните тенденции в дигитализацията, европейските политики в сферата и добрите практики в българските училища. Във втория панел “Ментално здраве и социално-емоционално благосъстояние срещу техно-стрес и бърнаут” темата беше социо-емоционалната подкрепа за учителите от гледната точка на директора, старшия учител, педагогическия съветник и експертизата на гражданския сектор, подкрепящ учителите. След панелните дискусии участниците се включиха в работилници относно социалните и емоционалните причини учениците да не желаят да учат, вътрешната мотивация при учителската професия, натрупването на негативни емоции в учебната среда и стратегии за справяне със стреса.

В първия панел Георги Димитров, началник отдел “Дигитално образование” в Генерална дирекция “Образование, младеж, спорт и култура” на Европейската комисия (ЕК), разказа за “стратегическия диалог” между всички държави членки “за обща диагноза на състоянието на дигиталното образование и умения в Европейския Съюз” и факторите, осигуряващи успешното цифрово образование. Г-н Димитров сподели, че Комисията планира да адаптира някои от текущите си големи програми (като Еразъм+, например) за нуждите и на дигитализацията в училищата. Акцент в разбирането за умна дигитализация на ЕК е подобряването не само на инфраструктурата и дигиталните умения на учителите, а също така разпространението на добри примери за качествена дигитална педагогика. Г-н Димитров коментира още защо Съветът на ЕС има препоръки относно смесеното обучение за начално и средно образование, нуждата от персонализирано учене на учащите, съобразено с възрастта, капацитета и специалните им учебни потребности, но и нуждата да се обръща внимание на психическото благосъстояние на учителите и учениците; той фокусира вниманието и върху очаквани насоки на ЕК специално за учителите относно работата с изкуствен интелект и данни.

В панела участваше още Наталия Митева, мениджър образователни програми към Google, представител на HundrED за България, която сподели как Google проучва взаимодействието между ученик и учител в дигитална среда и ефекта и добавената стойност на технологиите в образованието. Според нея насищането с технологии в едно училище не води само по себе си до желаните резултати, а квалификацията на учителите носи най-много добавена стойност при подобряване на дигиталната учебна среда. Г-жа Митева сподели, че тенденциите в много западни училища е да се назначават т.нар. коучове за работещите на всички нива в сектора и че менторството става много важен елемент от подобряването на резултатите в едно училище. В друга своя роля, посланик на инициативата за образователни иновации HundrED, Наталия Митева представи изводи и примери от класацията на HundrED за най-добри иновации и технологии в подкрепа на професионалното развитие на учителите; тя също така разказа за глобалната общност на HundrED и как български учители могат да се включат в споделянето на добри практики глобално.

Другите двама участници в панела бяха представители на ОУ ,,В.Левски”, гр. Разград Стела Ковачева, училищен психолог, и Венелин Николов, ръководител ИКТ и учител по роботика. Те разказаха как управляват дигитални проекти в своето училище така, че да се надграждат и интегрират в цели випуски. В училището изрично не правят проекти “на парче” и всички учители са въвлечени в иновациите. Венелин Николов в неговата роля на технологичен директор посъветва присъстващите да не използват технология на всяка цена, а най-вече с подпомагаща и допълваща функция. Николов сподели също, че повишаването на дигиталната култура на учителите понижава нивата на стрес при използване на технологии в работната среда. 

В рамките на първия панел бяха включени откъси на специалното интервю на организаторите от “Образование без раници” със Салман Кан, основателя на Кан Академия, най-голямата напълно безплатна образователна платформа, един от 100-те най-влиятелни хора в света според сп. Time през 2012 г., “бащата на онлайн образованието” според TheWorld.org и „истински пионер на образованието“ според Бил Гейтс. Салман Кан коментира как се справят добрите образователни технологии с проблема, че често учители и ученици се фокусират повече върху оценките, отколкото върху задълбоченото учене, и че и използването на технологии може да доведе до много ефективно повърхностно заучаване за сметка на задълбоченото научаване. Акцент бяха ученето до “майсторство” и важността на педагогиката, на човешкия фактор в образованието. Г-н Кан даде своя отговор и на въпроса каква е образователната технология на бъдещето и какво е бъдещето на образователните технологии.

Модератор на първия панел беше Розалина Лъскова, изпълнителен директор на “Образование без раници”. Като коментари тя включи информация за изследвания на Кан Академия в САЩ за това доколко подходът учене до “майсторство” и персонализирането на работата учител-ученик с помощта на технологии може да помогне за справяне с пропуските от пандемията. Г-жа Лъскова представи накратко и очакваната Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание на Министерство на образованието и науката. 

Панел 2: Ментално здраве и социално-емоционално благосъстояние срещу техно-стрес и бърнаут

Във втория панел Асен Александров, директор на 51. СУ “Елисавета Багряна” в София, говори за причините за прегаряне при учителите и сподели, че усмивката на директора, проявяването на разбиране и поемането на отговорност, куража да защитаваш своите колеги и в трудни ситуации са важни мерки срещу прегарянето при учителите. Той определи някои от факторите за стреса при учителите, като непредвидимостта в работната среда, честото излизане от зоната на комфорт, усещането за безполезност и усещането за непризнаване на усилията. Александров даде примери от опита си и сподели, че учителите са загубили много от свободата сами да избират методите и начините си на преподаване, заради обществен натиск. “Представяте ли си да ви гледат всеки ден, всяка минута на работното място? Това е невероятен стрес”, каза той във връзка с дистанционното обучение. Г-н Александров се застъпи за идеята, че в критериите за оценка на качеството на директорите трябва да се заложи и способността да се създава благоприятен психоклимат в училище. Според него  директорът трябва да отнема от стреса, който учителите натрупват в работата си с родители и институции.

Следващ говорител на панела беше Ива Пашова, ръководител на програмата “Училища за пример” на Заедно в час, която сподели опита си относно това от каква подкрепа имат нужда учителите. “Стресираните учители имат стресирани ученици, а стресираните ученици не могат да учат”, каза тя и насочи вниманието към проучване на Института за изследвания в образованието, според което над 50% от българските учители имат симптоми на прегряване, не просто на стрес. Г-жа Пашова акцентира, че е много важно за учителите да получат подкрепа в развиването на социо-емоционалните си умения, за да могат да се погрижат за собственото си здраве. Тя сподели, че според изследване на Световната банка за периода от 2014 г. до 2018 г. около 90% от новите учители в България са напуснали след 3-тата си година на преподаване. Според нея, ако учителите имат по-малко бюрократични задължения, това ще им освободи време за почивка и използване на стратегии за намаляване на стреса, като рефлексия с колеги или медитация. Друг важен елемент е менторската подкрепа в училище под формата на наблюдаване на часове и даване на конструктивна обратна връзка на учителите, за да могат те да са спокойни в педагогическите си методи.

В панела участва още д-р Ирена Димитрова, педагогически съветник в 119. СУ “Акад. Михаил Арнаудов”, която поясни разликите между стрес и бърнаут и въведе още едно понятие – бораут. Стресът според нея е високо ниво на напрежение, което може обаче да носи и мотивация след себе си, докато бърнаутът или прегарянето е дълготрайно състояние на ума и се изразява в загубване на емоционалната връзка между работното място и личността. “Стресът не е конкретно събитие (Ковид, война, изпити), а начинът, по който ние усещаме това събитие”. Тя сподели също, че често “тези, които горят най-много в работата си, прегарят най-много”, заради загубата на баланс между професионалните амбиции и отговорностите и личния живот. “Ако стресът намалява продължителността на живота, то бърнаутът се отразява на желанието за живот.” Д-р Ирена Димитрова казва, че при трагични събития и натрупани проблеми е много важно дали учителите имат с кого да съпреживяват случващото се и че бърнаутът е заразен и понякога се разпространява в неформалното общуване сред един работен колектив. За да се справи едно училище с подобни проблеми, е по-важно колегиалното отношение и екипното стработване, а не това дали има един човек, назначен на позиция с такава отговорност. Към всички тези фактори г-жа Димитрова добави и стандарта на живот на учителите: “Социалните условия, в които работи учителят, както и неговият социален статус са изключително важни.” Като най-добра мярка срещу стреса и прегарянето при учители и директори тя препоръчва добре планираната почивка, като няма просто предвид лятната ваканция, а гъвкавостта на едно училище при нуждата да подкрепя учителите си с намирането на време за почивка и с намирането на заместващи учители, за да е възможно това в трудни моменти през учебната година.

В рамките на втория панел беше включена и част от специалното интервю със Салман Кан, който разказа за своя личен опит с бърнаут и даде своите съвети към учителите. Лично за г-н Кан медитацията е метод, който успешно помага за справянето и със стреса, и с прегарянето. Важен урок според него е, че понякога искаме да свършим още, и още, и още, докато оправим всичко, но всъщност 80% от стресиращите ни неща се оправят сами и е по-добре да запазим енергията си за останалите 20%, за да има по-голям шанс да се справим с тях. Той разказа какво съветва учителите в неговото училище Khan Lab School в Калифорния, а именно че е ок да правят по-малко. Понякога дори е по-добре да правят по-малко, да си позволят малко хоас и по-малко планиране и подготовка за класната стая, отколкото постоянно да се опитват да контролират и да са перфектни, и тогава да прегорят и да напуснат професията.

С презентация по темата “Технострес” от Жан-Франсоа Щих, асоцииран професор в ICN Business School във Франция беше въведен вторият панел. Д-р Щих е експерт в ITeachWell, европейски проект за изграждане на платформа за подпомагане на училищата и учителите в борбата с техностреса. Той представи концепциите за негативния техно-дистрес и позитивния техно-евстрес, както и полезни практики на ниво училище и учители. 

Модератор на втория панел беше Александра Мирчева, образователен експерт в сферата на училищното образование.

Ресурси

Цялото интервю със Салман Кан специално за конференцията, включително въпросите, които не бяха включени по време на конференцията, можете да изгледате и чуете тук. Сред въпросите, които Салман Кан коментира още, са: Какво би посъветвал българското Министерство на образованието; дали планира втора книга след „Училището на света. Образованието на бъдещето“ и кои са други аспекти на училищното образование, които трябва да бъдат преосмислени, реформирани и биха залегнали в следваща негова книга; и има ли жива личност, която го вдъхновява – с изключително любопитен отговор.

Откриващата реч на Иван Господинов можете да прочетете тук.

Цялата програма на конференцията, включително темите на следобедните работилнициѝ и информация за панелистите и лекторите можете да намерите тук.

Презентации и материали от конференцията:

  • Наталия Митева, мениджър образователни програми към Google, представител на HundrEd за България, презентация “Добрите учители променят животи” в панела “Различните лица на технологиите в образованието”
  • Jean-François Stich, асоцииран преподавател в ICN Business School, специалист по темата техно-стрес, презентация “Технострес” в панела “Ментално здраве и социално-емоционално благосъстояние срещу техно-стрес и бърнаут”
  • Милена Ленева, „Темпо“, презентация в работилница “Вътрешната ни мотивация да преподаваме и да учим”, 
  • Мила Иванова, преподаваме.bg, презентация в работилница “Социално-емоционално обучение за всеки ученик – ключ към справянето с дигиталния стрес и умора”