Преди няколко дена стартира приема в Софтуерната академия на Телерик!

През учебната 2013-2014 г.  ученици, студенти и специалисти от различни сфери на дейност ще се обучават безплатно в разработването на съвременни софтуерни приложения. Чрез четирите подинициативи (Софтуерна, Училищна, Алго и Детска академии) Телерик достигнат до младите хора от цяла България и ги подготвят за най-добрата професия в света – тази на софтуерния инженер.

По традиция курсовете на Академията са безплатни и достъпни за всички желаещи:

  • Лекциите ще бъдат отворени както за присъствена форма на обучение, така и онлайн;
  • Обученията включват основи на програмирането, създаване на уеб, десктоп и мобилни приложения и др.;
  • Курсовете ще започнат през октомври, като формите за регистрация са отворени до 30 септември.

За повече информация погледнете следния файл и готината инфографика. 🙂

infographics4F82276A0ADFB4C34DE91233