Търсим преводачи от английски на български език за превод на видео уроци и статии от раздела “История на изкуството” в Кан Академия

Описание

Сдружение “Образование без раници” търси преводачи от английски на български език, които да превеждат учебни видео материали и статии от раздела “История на изкуството” в Кан Академия, и по-конкретно, от курсовете Ancient Mediterranean и Modernisms 1900-1980.

Общият обем на работата е 160 видеа (общо около 900 минути) и близо 500 000 думи в статии. Задачата ще бъде разпределена между няколко одобрени преводачи. Преводачите ще превеждат в удобно за тях време и от удобно място със собствена техника. Не е необходимо присъствие в офис. Необходимо е устройство и постоянна връзка с интернет.

Договор и заплащане

С преводачите се сключва граждански договор, заплащането е на минута и на дума в зависимост от обема възложени и преведени видео материали и статии.

Нужни умения

  • Добро владеене на английски език.
  • Добро владеене на граматически правилен български език.
  • Познания по история на изкуството; теми, свързани с изкуството  и съответната терминология.
  • Проучване на специфична фразеология, свързана с възложените теми по история на изкуството; консултиране с експерти при необходимост.
  • Отговорност към поставените задачи и срокове за изпълнение.
  • Готовност за интензивна дистанционна работа с колеги, използвайки имейл, телефон, Skype, Google Hangouts и/или други онлайн инструменти.

Предимство

  • Студенти и професионалисти в специалности, свързани с изкуство и/или история на изкуството.
  • Опит с превод и редакции

Срокове

Преводачите ще започнат работа през юли 2022 г. с краен срок за преводите декември 2022 г.

Кандидатстване

До 28 юни 2022 г. изпратете Вашето CV и мотивационно писмо/кратко представяне на опита на m.radulova@obr.education (за Мариета Радулова) с предмет на имейла “Преводач изкуство” или “Art translator”.

На първи етап ще изпратим кратък пробен тест за превод.

Кои сме ние?

Сдружение “Образование без раници” е една от водещите граждански експертни организации в сферата дигитализация на образованието. Сдружението консултира МОН, училища и отделни учители, като основният ни проект е преводът, популяризирането и прилагането в България на най-мащабния и безплатен онлайн портал за образование в света, Khan Academy.

Кан Академия се превежда на над 60 езика и се използва от над 100 милиона потребители, включително в България. Платформата предлага над 14 000 видеоурока с над 100 000 упражнения към тях, вградени в учебна социална мрежа, както и образователен софтуер за управление на класната стая за учители.