Търсим експерти по история на изкуството за Кан Академия

Сдружение “Образование без раници” търси експерти, които да консултират новопреведени учебни видео материали и статии от раздела “История на изкуството” в Кан Академия, и по-конкретно от курсовете Ancient Mediterranean и Modernisms 1900-1980.

Работата ще включва преглед и/или терминологични консултации във връзка с 354 видеа (около 2000 минути) и близо 500 000 думи в статии. Задачата ще бъде разпределена между няколко експерти. Работата ще се извършва в удобно за тях време и от удобно място със собствена техника. Не е необходимо присъствие в офис. Необходимо е устройство и постоянна връзка с интернет.

Експертите ще бъдат поканени да участват в събитие за популяризиране на Кан Академия и новото съдържание по „История на изкуството“.

Договор

С преводачите се сключва граждански договор.

Нужни умения

  • Експертиза по история на изкуството теми, свързани с изкуството  и съответната терминология, особено в курсовете курсовете Ancient Mediterranean и Modernisms 1900-1980 на Кан Академия. 
  • Боравене със специфична фразеология, свързана с възложените теми по история на изкуството, достъп до специализирани бази данни / речници.
  • Добро владеене на английски език за да може да се потвърди, че преводът е терминологично и смислово коректен.
  • Отговорност към поставените задачи и срокове за изпълнение.
  • Готовност за интензивна дистанционна работа с колеги, използвайки имейл, телефон, Skype, Google Meet и други онлайн инструменти като Google Sheets, Google Docs и др.

Предимство

  • Изкуствоведи; експерти в специалности, свързани с изкуство и/или история на изкуството и по-конкретно темите от курсовете Ancient Mediterranean и Modernisms 1900-1980, включително преподаватели във висши или средни учебни заведения с преподаване на изкуство и изучаване на история на изкуството.
  • Опит с консултиране или редактиране на текстове/преводи по история на изкуството.
  • Опит при работа със студенти и/или ученици по теми, свързани с история на изкуството. 
  • Опит при работа с Google диск и дистанционна работа с колеги/студенти/ученици.

Срокове

Експертите ще започнат работа през септември 2022 г. с краен срок за преглед на материалите и участие в събитие в София през юни 2023 г.

Кандидатстване

До 31 август 2022 г. изпратете Вашето CV и кратка мотивация и представяне на опита Ви на hi@obr.education (за Мариета Радулова и Мели Попова) с предмет на имейла “Експерт по изкуство” или “Art expert”.

На първи етап ще изпратим кратък пробен тест.

Кои сме ние?

Сдружение “Образование без раници” е една от водещите граждански експертни организации в сферата дигитализация на образованието. Сдружението консултира МОН, училища и отделни учители, като един от основните ни проекти е преводът и популяризирането в България на най-мащабния и напълно безплатен онлайн портал за образование в света, Khan Academy.

Кан Академия се превежда на над 60 езика и се използва от около 140 милиона потребители, включително в България. Платформата предлага над 14 000 видеоурока с над 100 000 упражнения към тях, вградени в учебна социална мрежа, както и образователен софтуер за управление на класната стая за учители.