Tърсим 10 нови Кан училища

2-годишна програма за повишаване на резултатите по математика

През следващата учебна година сдружение Образование без раници ще подкрепи 10 училища от цялата страна в интензивното въвеждане на най-голямата и напълно безплатна образователна платформа Кан Академия и други дигитални инструменти с цел наваксване на пропуските и изграждане на трайни знания в учениците.

Дейностите са част от проект “По-добри резултати по математика в 10 училища с Кан Академия/Improving Math Results in 10 Bulgarian Schools with Khan Academy”, финансиран от фондация Америка за България (повече информация тук).

Програмата вече се прилага в столични училища с много ниски резултати по математика с тригодишната подкрепа на Фондация УниКредит и с цел повишаване резултатите на НВО след 7. клас (повече информация тук) и стъпва на опита с други пилотни Кан училища като ОУ “Васил Левски” в Разград (“Математиката е за всеки”), 48. ОУ „Йосиф Ковачев“ в София с иновация с Кан Академия и др.

Ако Вие сте част от мотивиран екип, който има желание учениците да напредват без пропуски, то Вие можете да бъдете част от Кан училищата.

Като част от Кан училищата шампиони получавате

 • Интензивно обучение на Вашия екип от учители по математика, в т.ч. начални учители в ефективното използване на Кан Академия. 
 • Ежеседмична менторска подкрепа през първия срок от страна на нашите обучители, които притежават богата експертиза за работа с платформата, както и опит като учители и с учители.
 • Менторска подкрепа през цялата учебна година от екипа на ОбР.
 • Редовно представяне на напредъка и резултатите от работата по време на двугодишната програма.
 • Анализ на резултатите и въздействието от работата с Кан Академия и планиране на адекватни следващи стъпки.

 

Защо Кан Академия?

 • 30 минути на седмица с Кан Академия води до повишена мотивация на учениците и по-добри резултати.
 • Платформата улеснява работата на учителите и прави часовете по-успешни и вдъхновяващи.
 • Съдържанието в Кан Академия следва държавните образователни стандарти за съответните класове, а допълнително предлага и подготвителни курсове за НВО след 4. клас и 7. клас.

Какво очакваме от Вас:

 • Силно мотивиран екип за придобиване на нови знания и иновативно преподаване посредством Кан Академия и други дигитални инструменти, както и за повишаване уменията и резултатите на учениците по математика и напредване без пропуски.
 • В училището да има поне две паралелки в 6 клас.
 • Всички учители, преподаващи математика в начален и прогимназиален етап в училището, да участват проактивно.
 • Да вярват, че “Всеки може да научи всичко” (мотото на Кан Академия).
 • Да следват изискванията за ползване на Кан Академия и напътствията на менторите.
 • Да споделят регулярно успехите и предизвикателствата с останалите колеги.
 • Да осигурят ежеседмично/постоянен достъп до устройства с интернет връзка или в краен случай до компютърен кабинет на всички обхванати ученици.
 • Да е осигурено съфинансиране в размер на 6800 лв. за двете учебни години 2024/2025 и 2025/2026, които могат да са от средства на общинска администрация – партньор, от собствени средства на училището или от друг дарител/ спонсор/ източник (общата стойност на участието на едно училище в двугодишната програма е 23 300 лв., като основното финансиране е осигурено от фондация “Америка за България” и други партньори на “Образование без раници”).

  С предимство се разглеждат кандидатури на училищни екипи, които:

  • Имат вече осъществен проект с неправителствена организация.
  • В екипа си имат поне един учител, който вече използва Кан Академия.

  Как да заявите участие?

  В срок до 31.07 попълнете Формуляра за кандидатстване.

  Специално за училищата, които проявяват интерес, сдружение “Образование без раници” организира разяснителни срещи, на които ще предостави повече информация за избора на училища и да отговори на въпроси от потенциални кандидати. Срещите ще се проведат на дата 16.07.24 г. от 16 ч и на 22.07.24 г от 11 ч.

  Можете да се включите в срещите като попълните регистрационната форма ТУК.

  Процедура на избор

  Изборът на училища обхваща следните стъпки:

  • разяснителна среща, на която всички заинтересовани могат да присъстват и да зададат своите въпроси, респективно да получат отговори от екипа на ОбР (Регистрация за участие – ТУК);
  • кандидатстване чрез попълване на Формуляр за кандидатстване – ТУК;
  • покана на избрани кандидати за разговор и предварително обсъждане на целите, очакванията и отговорностите – избраните ще бъдат уведомени;
  • финален избор – 10-те избрани училища ще бъдат уведомени.

  При избора на училища ще се търси разнообразие, така че да бъдат включени училища от различни по големина населени места (областни градове, по-малки градове, села), както и такива с различни резултати на учениците на НВО 7 клас.

  След провеждане на избор по документи, Образование без раници” ще се свърже с кандидатите, с които иска да проведе разговор преди да обяви окончателния си избор.

  Краен срок за избор на училища: 31.07.2024

  Желаем успех на всички и очакваме Вашите кандидатури.

  Лого ЕС

  Подкрепата за „Образование без раници“ за проекта „По-добри резултати по математика в 10 училища с Кан Академия“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на „Образование без раници“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

   

  Повече за нас

  • Мисия
  • Годишни доклади
  • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
  • По-силни по математика с Кан Академия
  • Обучения за учители 
  • Безплатни уебинари
  • Състезания с Кан Академия
  • Ученици „посланици“ на Кан Академия

  Контакти

  hi@ obr.education
  Розалина Лъскова
  Изпълнителен директор
  r.laskova@ obr.education
  (+359) 885 226012

  Последвай Кан Академия на български:

  Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!