Архив за етикет: Кан Академия

Кан Академия с множество функции в подкрепа на учители и ученици във Viber през учебната 2020/2021 година

За началото на новата учебна 2020/2021 година “Образование без раници” и Rakuten Viber отново си партнират в подкрепа на ученици, учители и родители.

Още в началото на учебната 2018/2019 година водещото приложение за комуникация в България подкрепи за първи път мисията на Кан Академия за качествено безплатно образование за всички, навсякъде по света. Тогава Viber ни предостави безплатно позициониране на разработените специално за повода стикер пакет на Кан Академия и страхотен чатбот на Кан Академия с множество “дози вдъхновение” с интересни факти и игри – “предизвикателства”. Стартира и Общност (Community) за учители – новатори за новости около Кан Академия и други наложени безплатни приложения за образование, за дискусии около използването на технологии и иновации в учебния процес, както и за споделяне на интересни обучения и събития.

С началото на предстоящата учебна година напомняме за всички тези приложения в полза на Кан общността и се радваме, че безплатният стикер пакет на Кан отново ще бъде наличен за сваляне от 3 септември до 3 октомври 2020 г.

С какво още е полезен Viber за всички учители и ученици?

Viber може да бъде много полезен, когато става въпрос за моментната комуникация между учители, родители и ученици, както и за извънкласни дейности. Приложението е лесно за използване и е перфектно интегрирано както на мобилни устройства, така и на десктоп версията си. Навременната синхронизация позволява на потребителите да получават цялата необходима информация на устройството, което им е най-удобно.

В допълнение, има цял куп полезни функционалности, като например активните опции за модериране на общностите, които са удобен канал за комуникация между учителя и класа, както и между родителите. В тях могат да се задават роли – администратори и супер администратори, както и опции кой може да изпраща съобщения. 

През изминалата седмица се появи още една опция, която ще е от полза за образователния процес – “Режим на куиз” в анкети. Чрез нея учителите ще могат да правят моменти препитвания на класа по дадена тема или въпрос. Също така има и подобрение в изгледа на медийната галерия към всяка общност и групов чат – чрез нея, потребителите лесно и бързо ще могат да намират споделени файлове, линкове, снимки и видеа. А съвсем скоро ще са налични и напомняния в Моите бележки (My Notes), за да могат потребителите лесно да следят своите домашни, задачи и проекти, без да пропускат важен срок.

Повече и за Кан Академия:

Кан Академия е създадена през 2006 г. от Салман Кан (чието име носи платформата). Тя разполага с близо 10 000 видео урока и с над 100 000 интерактивни упражнения, превеждани на над 50 езика, вградени в безплатна учебна социална мрежа, ползваща се от 90 милиона потребители в над 190 държави. Уникалността на платформата се изразява в това, че учители и родители могат да направляват и проследяват индивидуалния напредък на всеки поотделно, а учителите – и на целия клас. 

За българската версия е отговорно нашето сдружение “Образование без раници”. Към момента версията вече съдържа над 5000 видео урока, както и десетки хиляди упражнения, статии и проекти по математика, физика, програмиране, биология, химия, астрономия и космология, здраве и медицина, световна история, музика, философия и др., които са преведени на български език благодарение на нашите дарители и доброволци.

Научете повече за Кан Академията и “Образование без раници”:


Задание за провеждане на изследване на въздействието от използването на Кан Академия

Цел, предмет и контекст на заданието

Настоящият документ описва задание и параметри за възлагането на външен изпълнител на изработването на методология и инструментариум (събиране на представителни данни, въпросници и др.), както и подкрепа за събиране на информацията и анализа й за провеждане на изследване, чиято цел е да изведе ясни доказателства за въздействието от работата с Кан Академия (Khan Academy) върху образователните резултати на учениците, върху процесите на учене и преподаване за ученици и учители и за различни други ползи в българския контекст и условия. Възложител е сдружение “Образование без раници” (ОбР), отговорно за локализацията и популяризирането на българската версия на Кан Академия. Резултатите от изследването ще бъдат популяризирани сред цялата образователна общност (училища, институции, експертни организации, съюзи на учителите, университети; учители, родители, директори и други образователни администратори) и широката общественост в страната с цел популяризиране на доказани ползи от Кан Академия – най-мащабната безплатна платформа за образование в света. 

Данни за положителното въздействие от работата с Кан Академия са налице за други държави, именно на база на други/подобни изследвания. Настоящото изследване следва да ги вземе предвид от гледна точка на методология и подход, доколкото това е целесъобразно, и да изведе представителни данни и факти за разнообразни училищни контексти в България. 

До момента ОбР има различни наблюдения и събрана информация за приноса на Кан Академия в българската среда, които са изходна точка за това изследване:

 • Изготвени по проект “Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики” с подкрепата на Столична община по Програма Европа през 2017 г.:
  • Анализ “Оценка на добавената стойност от използването на Кан Академия в училище” след пилотно прилагане на Кан Академия във 2. СУ и Френската гимназия в София (обобщение на анализа и презентация, представена по време на финалния дискусионен панел по темата на Конференция Образование 2017 ще бъдат предоставени на Изпълнителя в началото на съвместната работа);
  • Отзиви на ученици и учители, заснети и в представителен видео клип: youtube.com/watch?v=xYpP76r8ZQ0 
 • Отзиви за мобилното приложение на Кан Академия, заснети и в представителен видео клип: https://www.youtube.com/watch?v=BC2WW5IPAhg
 • Обратна връзка от ученици, учители и родители от проведено през 2020 г. първо онлайн Състезание за ученици по математика с Кан Академия – ще бъде предоставена на Изпълнителя от страна на ОбР.
 • Анализ на количествени данни за потреблението на българската версия на Кан Академия за различни периоди, извършван периодично от екипа на ОбР. Достъп до данните ще бъде предоставен на Изпълнителя от страна на ОбР. 

Изследването следва да изведе представителни изводи и данни и да надскочи единични изказвания и примери, каквито са налични и към момента.  

Изпълнението на изследването, вкл. работата по настоящото задание, се изпълняват и финансират в рамките на проект “Educating Bulgarian Children with Khan Academy 3” на Сдружение “Образование без раници” с подкрепата на Фондация “Америка за България”, основен партньор на ОбР от 2017 г. насам. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Образование без раници” и не отразяват непременно вижданията на Фондация “Америка за България” и нейните партньори. Фондация “Америка за България” е независима, непартийна и неполитическа американска благотворителна организация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден по Закона за подпомагане на източноевропейската демокрация от 1989 година чрез Американската агенция за международно развитие. Фондация “Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на инвестициите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и модерна европейска нация. Даренията, предоставени от Фондация “Америка за България”, развиват дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. За повече информация : www.us4bg.org

Задачи и обхват

Задачите на Изпълнителя са:

 • да разработи методология за описаното изследване 
 • да разработи инструментариума за провеждането му (въпросници за ученици, учители и др., тестове за ученици и др. за базисно, междинно и финално замерване; друго нужно за планирането и събирането на данните, на чиито анализ ще стъпи изследването) и инструкции за ползването му така, че да гарантира представителност
 • подкрепа за прилагане на инструментариума и събиране на данните (например в случаите с провеждане на интервюта), както и за анализа им
 • да участва при възможност в дейности за представяне и популяризиране на резултатите и методологията на изследването, особено пред институции. 

Задачите следва да бъдат изпълнени в тясна консултация с Възложителя и взимайки предвид публично достъпните изследвания за въздействието на Кан Академия в други страни, включително: 

 • изследването на SRI International (Stanford Research Institute) 
 • изследването за Long Beach Unified School District в Южна Калифорния
 • изследването на Lemann Foundation в Бразилия по проект “Innovation in Schools”.

Организацията на самото изследване – организация за редовното използване на Кан Академия, комуникация с включените училища, учители, ученици, събиране на тази част от данни на база методологията, за които това е целесъобразно, обобщението им, остават задача на Възложителя.

Водещ въпрос за изследването е: 

Как работата с Кан Академия въздейства върху образователните резултати, нагласите към и процесите на учене при учениците, както и на процесите на преподаване и на работата на учителите като цяло? 

Под-въпроси, които следва да се обхванат: 

 • Допринася ли работата с Кан Академия за по-високи оценки или резултати на тестове или изпити на учениците?
 • Допринася ли работата с Кан Академия за подобряване на ключовите компетентности на учениците?
 • Как работата с Кан Академия въздейства върху нагласите за учене на учениците (вкл. т.нар. “нагласа за развитие/растеж”, мотивация и ангажираност в процеса на учене и др.)?
 • Как работата с Кан Академия въздейства върху организацията и управлението на учебния процес, процеса на преподаване и работата на учителите като цяло (вкл. мотивация за работа, ефективност на процесите и др.)?
 • Каква добавена стойност има работата с Кан Академия при интегрирано използване с облачни технологии като Google G Suite, Microsoft 365 for Education? 
 • Каква добавена стойност има работата с Кан Академия по време на дистанционно обучение и(ли) обучение в електронна среда?

В резултат Изпълнителят очаква и извеждане на ясни и кратки изводи от типа:

 • Х минути работа с Кан Академия на седмица подобрява резултатите по математика с Y% на изходно ниво [или друг тест/изпит]
 • и(ли) “2 часа работа с Кан Академия на месец през цялата учебната година въздействат … [по следния начин, например на меките умения на учениците]”
 • и(ли) “Х% от децата харесват учебния процес с Кан Академия, докато само Y% го харесват без

Други задължителни параметри – изследването следва да:

 • обхване данни за работата с Кан Академия и да проследи възникналата промяна през учебната 2020/2021 г. – една пълна учебна година;
 • анализира работата с и въздействието на Кан Академия по математика (най-развития предмет/ тема в платформата); други предмети може и е желателно да бъдат обхванати дотолкова, доколкото това е възможно през избраните учители по математика и техните ученици и доколкото може да залегне във въпросници и инструментариум (с основна цел работа и резултати по математика) лесно, без да води до претоварване на изследването;
 • обхване минимум по един учител учител по математика в минимум три различни, представителни за страната типа училища, като всеки учител следва да работи през цялата учебна година с по един клас от по средно 20 ученици всяка седмица по избран от него начин, но така, че учениците да работят с платформата минимум по 30 минути на седмица;
 • изследва задълбочено на първо място работата с българската версия на Кан Академия, но да засече и отбележи и ефекти от работата с оригиналната английска и други езикови версии, доколкото това се случва при включените в изследването ученици и учители.

При разработване на методологията и инструментариума за изследването да се вземе предвид:

 • Типологията на различните видове данни за работата и напредъка на всеки ученик, които самата платформа Кан Академия събира, както и данните за потреблението на платформата, до които има/няма достъп Възложителя като партньор на Кан Академия САЩ (детайли ще бъдат предоставени на Изпълнителя от страна на Възложителя в началото на съвместната работа).
 • Нуждата от въвеждащо обучение и постоянна подкрепа и менторство на избраните целеви учители от страна на екипа на ОбР през учебната година, така че да се гарантира запознатостта и безпроблемното ползване на платформата и различните й функции. Екипът на ОбР има готовност да предостави тази нужна подкрепа по време на учебната година.

Административни изисквания

Ориентировъчни срокове при изпълнението

 • Подписване на договор и начало на работата: до 31 август 2020 г.
 • Разработване на рамка за методология за изследването
  • Предоставяне на първа версия за обратна връзка: до 14 септември 2020 г.
  • Обратна връзка от страна на Възложителя: до 19 септември 2020 г.
  • Отразяване на обратната връзка и финализиране на методологията: до 24 септември 2020 г.
 • Разработване на инструментариума за провеждане на изследването (въпросници за ученици, учители и др., тестове за ученици и друго нужно за планирането и събирането на данните, на чиито анализ ще стъпи изследването)
  • Предоставяне на първи версии за обратна връзка: до 20 септември 2020 г.
  • Обратна връзка от страна на Възложителя: до 24 септември 2020 г.
  • Отразяване на обратната връзка и финализиране: до 30 септември 2020 г.
 • Прилагане на Кан Академия в избрани училища и събиране на данни : октомври 2020 г. – юни 2021 г.
 • Анализ на събраните данни : юли-октомври 2021 г.
 • Финализиране: 30 ноември 2021 г.
 • Участие при възможност в дейности за представяне и популяризиране на резултатите и методологията на изследването, особено пред институции: 2021-2022 г. 

Изисквания към Изпълнителя

Задължителни изисквания към експертния екип на Изпълнителя: 

 • Професионален опит в изследвания, количествени и качествени оценки, както и социологията, психологията 
 • Познания за системата на училищното образование в България
 • Познания в сферата дигитализация на образованието и дигитални платформи за образование
 • Опит в работата по проекти
 • Отлично боравене с облачни технологии и споделени документи 
 • Отлично владеене на български и английски език

Изисквания, носещи предимство:

 • Професионален опит в изследвания, количествени и качествени оценки в сферата на образованието и образователните политики, в частност на училищното образование
 • Професионален опит в изследвания, количествени и качествени оценки в сферата на образованието и образователните политики, възложени от европейски или международни институции 
 • Познания за системата на училищното образование в други страни

Цена

Финална цена: 3000 лв. с ДДС 

Документи за кандидатстване

 • Концепция за изследването, представяне и аргументиране на типа методология, към която ще се ориентира Изпълнителя
 • Подробни автобиографии или линкове към такива онлайн на предложения експертен екип, от които да е видно изпълнението на изискванията към Изпълнителя, описани по-горе
 • Справка и по възможност копия на/линкове към предишни изследвания на Изпълнителя, онагледяващи опита му съгласно описаните по-горе изисквания към него

Следва да се изпратят до hi[at]obr.education и r.laskova[at]obr.education
в срок до 24 август 2020 г. 

Контакт с Възложителя

За въпроси по заданието:

Розалина Лъскова, изпълнителен директор
r.laskova[at]obr.education, 0885 226012

Ученици – посланици на най-яката и смислена кауза в света – безплатно образование на световно ниво за всеки, навсякъде, с Кан Академия

Ако си чувал/а за Кан Академия на български, значи знаеш, че предлагаме модерни онлайн видео уроци и интерактивни материали, за да се справяш с ученето за училище или просто за живота все по-добре, с твоя собствен ритъм. А ако не си – сега е моментът!

Заповядай на двудневно обучение със Сдружение “Образование без раници” в София, на което ще те запознаем с каузата на организацията и ще се забавляваме заедно. 

Целта на обучението е да те подготвим за “посланик” на една от най-яките и смислени каузи в света – безплатно образование на световно ниво за всеки, навсякъде! Това е каузата на водещата глобална организация за безплатно дигитално образование – Кан Академия.

По време на двудневното обучението през септември:

 • Ще се забавляваме заедно с нашия екип, докато се обучаваш за това какви са предимствата на Кан Академия и се учиш да ги представяш по супер интересен начин. 
 • Ще ти помогнем да направиш план за организиране на презентации в твоето и в още 2 училища от твоя град или област през октомври месец тази учебна година.  

И всичко това в екип с твоя най-добър приятел или приятелка, с които очакваме да кандидатствате, да се обучавате и да действате заедно. И така в крайна сметка на есен ще помогнете на своите съученици и приятели да усвоят модерни умения, да напредват в училище и най-вече – към своите лични цели, и също да се забавляват, докато учат. 

И не само това! 

Вследствие на взаимната ни работа:

 • Ще имаш възможност да усвоиш допълнителни умения за презентиране пред малка публика (около 50 човека) и водене на публикации в социалните мрежи като Фейсбук и Инстаграм. Дори ще ти дадем шанс да станеш един от инфлуенсърите на Кан Академия на български!

 • Ще изградиш умения за планиране на събития и комуникация с институции, защото след обучението ще имаш ангажимента за малки презентации в 3 училища, както и осъществяване на контакт с институции като читалища, библиотеки, музеи, общински институции, центрове за работа с деца и младежи, спортни клубове, които също да привлечем като съмишленици на каузата. Вероятно ще станеш и медийна звезда в твоето населено място и област, защото очакваме местните медии да проявят интерес към инициативата.

Участието ти ще може да добавиш в CV-вито си за кандидатстване към университети тук или в чужбина или за работа, като ние ще те наградим с официален сертификат, удостоверяващ твоя ангажимент и усилия. 

И това не е всичко! 

Тази инициатива е финансирана с помощта на Национална програма за младежта към Министерството на младежта и спорта, като сертификатът ти ще удостоверява твоето участие в една от най-големите национални програми за младежта.

За да кандидатстваш за участие, трябва да си на възраст между 15 и 18 години, да си от областите Монтана, Сливен или Плевен, да си готин/а и да обичаш да общуваш, да имаш желание да придобиеш нови и интересни умения и да се запознаеш с новаторите на дигиталното образование в България, каквито ще са и обучителите в нашата инициатива. Срокът за записване е до 15 септември 2020 г.

Всички разходи се покриват от организаторите.

Ако вече нямаш търпение да те изберем, пиши ни на hi @ obr.education или в нашите Facebook страници – тази на Khan Academy – Кан Академия на български или на Образование без раници 

Проектът “Мрежа ученици доброволци в полза на качествено безплатно образование с Кан Академия – в малки населени места в страната с лош достъп до качествено образование”, договор № 25-00-29/08.06.2020 г., се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.

Снимка: Freepik

Actualno: “Няма граници за Образование без раници”

Actualno: “Кризата с Коронавируса може би хвана Министерство на Образованието леко неподготвени (по думите на самия министър), но пък за сметка на това училищата и най-вече учителите и родителите показаха изключителна адаптивност и за много кратко време реорганизираха образователния процес така, че той да продължи от вкъщи.” И продължава с материал, с който представя Сдружение “Образование без раници” като “едни от хората, благодарение на които учители и родители се оказаха изненадващо подготвени да реагират на кризата”. Прочете интересното интервю с Венеса Маджарова, Мариета Радулова, Иван Господинов и Розалина Лъскова от нашия екип.

За нашите наблюдения относно ползите от Кан Академия, разказва например нашият координатор, Мариета Радулова:

“Ползите са в много направления. Най-голямата полза е безспорна – безплатно качествено образование на световно ниво, а от 2019 г. – то може да е и директно в джоба ти, с мобилното приложение на Кан Академия. Огромна полза е, че системата на Кан Академия е разработена да дава точна и моментна обратна връзка. Докато учениците практикуват различни умения с помощта на упражнения, тестове и предизвикателства за майсторство, системата им предоставя незабавна обратна връзка и помощ. Учители, родители и всеки ментор, свързан с профила на ученик, вижда във всеки един момент как учащият се справя и къде евентуално има нужда от помощ. Така Кан Академия помага за повишаване на ангажираността на учениците, като им предоставя възможност да проследяват собствения си напредък и да овладяват до съвършенство нови умения, защото платформата идентифицира и не допуска дупки в знанията. Учащите получават допълнителна мотивация и чрез елементи на игрофикация. Друг огромен плюс е, че Кан Академия се интегрира се изключително лесно с Google Classroom – ако имаш профил или виртуален клас в едната платформа, можеш автоматично да работиш и в другата. Лесен достъп до Кан има и с MS Teams/ Office 365. От началото на месец април 2020 г. платформата ШКОЛО също интегрира в учебните си материали близо 4500 видео урока на Кан Академия и само за един месец вече имат над 11000 гледания. Кан Академия може да се използва и за подготовката за национално външно оценяване и за матурите по математика и повечето науки, както и за кандидатстудентска подготовка за специалности като математика, компютърни науки, медицина, химия, физика, биология.”

Повече за работата ни за по-качествено образование в България, за добрите световни примери за дигитализация на образованието и страхове от процеса, свързан с нея, прочетете в интервюто на екипа ни за Actualno!

Нова позиция: “Координатор проект и асистент на изпълнителния директор” в “Образование без раници”


В сдружение “Образование без раници” работим за модернизиране на образованието – с акцент върху дигитализацията му, безплатните образователни инструменти и ресурси и съвременните образователни практики. Локализираме и популяризираме в страната най-мащабния онлайн портал за общо образование в света – Кан Академия (Khan Academy). Вярваме, че е възможно да има образование на световно ниво за всички, и че “всеки може да научи всичко” – напълно безплатно. Работим с и подкрепяме учители, директори, родители, ученици, институции и други организации за подобряване процесите на преподаване и учене в училище и у дома.

Какво предлагаме:

 • Работа за важна кауза – в сферата модернизиране на образованието и в неправителствения сектор
 • Страхотен, динамичен и амбициозен екип
 • Гъвкаво работно време 
 • Възможност за дистанционна работа
 • Възможност за разнообразен професионален опит и свобода на работа 
 • Включване в голяма общност от привърженици на важна за България кауза
 • Въвличане в глобалната общност на Кан Академия, работеща за един от най-иновативните образователни проекти в света

Задължения и отговорности:

Новият член на екипа ще работи пряко и интензивно с изпълнителния директор на сдружението, както и с настоящите координатори, и ще бъде отговорен/а за:

 • Гъвкава комуникация на различни нива с набор от заинтересовани страни (от представители на институции и други образователни организации, през учители, ученици и техните родители, до членовете на сдружението и доброволци и международната мрежа на Кан Академия);
 • Помощ при планиране и мониторинг на различни дейности и срокове;
 • Подготовка на проектна, отчетна и друга официална документация, на официална кореспонденция, проекто-договори, административни дейности като окомплектоване, сканиране и т.н.;
 • Подкрепа за комуникационни, медийни и рекламни кампании, с акцент дигитална комуникация и маркетинг;
 • Помощ при администриране на онлайн съдържание – уеб страница, социални мрежи, Google акаунт (Drive, YouTube и др.);
 • Подкрепа за организиране и координация на събития (обучения на учители, инициативи с ученици, участие в конференции и др.), вкл. логистични задачи;
 • Поддържане на база данни/ система за управление на контактите;
 • Изготвяне на електронни таблици, презентации и др.

Изисквания към кандидатите:

 • Интерес и познания в сферата на образованието, в частност на навлизането на нови технологии и иновации в образованието;
 • Организационни умения и структурираност;
 • Отлични умения за планиране, следене и спазване на срокове;
 • Добри презентационни и комуникационни умения; лъчезарност и умение да говори с плам за работата и каузата си;
 • Отлично изразяване и водене на официална комуникация – устна и писмена – на български и английски език;
 • Базисен опит с приложенията на Google (вкл. обработка на текст, таблици, презентации) и Microsoft Office;
 • Базисен опит с администриране на уеб страница (WordPress); социални мрежи;
 • Готовност за интензивна дистанционна работа;
 • Предимство носи:
 • Опит в работата с институции;
 • (Първоначален) опит в подготовката и управлението на проекти;
 • Опит с правна и счетоводна документация;
 • Опит в организирането на събития;
 • Познания в сферата маркетинг и реклама;
 • Владеене на софтуер за графичен дизайн, фото, аудио и видео обработване;
 • Увереност, че няма нерешими проблеми, а креативен подход към различни предизвикателства;
 • Инициативност, самодисциплина, отговорност; 
 • Умение за работа в динамична среда и желание да бъде част от гъвкав и ведър екип.

Кандидатстване:

Моля в срок до 15 май 2020 г. да ни изпратите на имейл: hi[a]obr.education:

 • Автобиография (CV)
 • Мотивационно писмо/видео/фото разказ/презентация/есе/друго, представящо мотивацията Ви да работите с нас и за нашата кауза.

Молим за разбиране, че ще се свързваме само с одобрените кандидати. 

За допълнителна информация: Сдружение “Образование без раници”, Розалина Лъскова, изпълнителен директор, (+359) 885 22 60 12, hi[a]obr.education

Уеб страница на сдружение “Образование без раници”: https://obr.education/

Facebook страница на Кан Академия на български: https://www.facebook.com/KhanAcademyBG/

Кан Академия на български: https://bg.khanacademy.org/ 

Медиите напоследък за нас, например: БНТ2, бТВ, БНР, Капитал, Грация, Нова ТВ, Дневник, Успелите и т.н. 

Предоставени при кандидатстването лични данни:

Посочените при кандидатстването лични данни са предоставени напълно доброволно и с изпращането на Вашите документи се съгласявате те да се използват, съхраняват и обработват от “Образование без раници“ за целите на подбор. По всяко време имате право да изискате от организацията подробна информация относно съхраняваните Ваши лични данни; корекция, изтриване и блокиране на отделни Ваши лични данни; да оттеглите съгласието си, както е описано по-горе. Можете да направите това по пощата и по имейл към “Образование без раници“.

Изображение на fauxels от Pexels