Отчет вкратце за текущото състояние на проекта.  Подобни съобщения от „кухнята“ ще публикуваме в техния оригинален вид.

„Dear Advocates,

The following is today’s snapshot of the number of videos across the YouTube channels to share with your communities:
‘Bangla:KhanAcademyBangla’ Total 373
‘Deutsch:KhanAcademyDeutsch’ Total 48
‘Espanol:KhanAcademyEspanol’ Total 354
‘Farsi:KhanAcademyFarsi’ Total 26
‘Francais:KhanAcademyFrancais’ Total 67
‘Madarin:KhanAcademyMandarin’ Total 84
‘Portugues:KhanAcademyPortugues’ Total 7
‘Russian:KhanAcademyRussian’ Total 67
‘Ukrainian:KhanAcademyUkrainian’ Total 27
Best wishes for your continued endeavors!“