Научи се да използваш Кан Академия

Кан Академия е ненадмината глобална платформа със своето богато съдържание, възможност за създаване на виртуални класове и следене на напредък, подробни отчети за дейностите на учениците и много други.

За онези учители, които искат пълноценно да използват платформата, създадохме курса „Стани Кан учител“. Курсът се състои от четири основни раздела, където можеш да научиш всичко – запознаване и първи стъпки с Кан Академия и системата за Майсторство, използване на заданията за изясняване на конкретни понятия и детайлна работа с учителските доклади.

В курса има упражнения и активирана система за учене до Майсторство. Учителите, които достигнат 80% Майсторство в курса, имат възможността да получат сертификат за владеене на Кан Академия.

Предимства на курса

Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

Създаден от учители за учители

Активирано Майсторство

Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

Напълно безплатен

Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

Възможност за получаване на сертификат

Курсът стъпва на силните страни на Кан Академия: безплатен, с упражнения и активирана система за Майсторство.

Защо би било ценно да се обучите за учители с новия курс в Кан Академия и да започнете да използвате платформата със своите ученици?

 

 • Образование на световно ниво, навсякъде, по всяко време – безплатна глобално наложена платформа, достъпна през всяко устройство, вкл. през мобилно приложение
 • Богато съдържание по математика, науки и др., с кратки и ясни видео уроци и многобройни упражнения и тестове. Учениците учат със собствено темпо, като системата се адаптира спрямо нивото на всеки учащ, предлага подсказки и моментна обратна връзка. 
 • Учене до Майсторство и позитивна нагласа към ученето – системата те насърчава да усвоиш напълно материала, преди да продължиш нататък, както и да се върнеш назад и да запълниш всички пропуски в знанията.
 • Ученици, които искат да учат – Кан Академия е като игра и мотивира учениците със система за печелене на точки и значки, “отключване” на аватари, както и с лесното следене на постигнатия напредък, който платформата измерва в “нива”, включително на целия клас с инструмента Канониада.
 • Спестено време за учителите – виртуални класове, възлагане на самостоятелна работа и цели за Майсторство; подробни отчети и графики с представянето на учениците и др.
 • Доказано по-добри резултати с данни от България и други държави.

Съдържание и раздели

Раздел 1:
Първи стъпки

Запознай се тук с мисията на Кан, какво съдържание има и как да си създадеш учителски профил.

Раздел 2:
Използване на задания

Научи тук как да възлагаш задания и да използваш отчетите с данни на учениците.

Раздел 3:
Майсторство за курс

Запознай се тук с уникалната система за учене до Майсторство в Кан Академия.

Раздел 4:
Използване с ученици

Научи тук как да мотивираш учениците да учат, как да използваш Кан с ученици със СОП и др.

За създателите

Курсът е създаден от сдружение „Образование без раници” с финансовата подкрепа на Каргил България.

Съдържанието е подбрано и подредено от Цветомир Маринов – учител в начален етап и заместник-директор в 75. ОУ “Тодор Каблешков”, гр. София и образователен експерт в сдружение “Образование без раници”, и Светлана Горанова – образователен експерт към “Образование без раници” и създател на “Забавна математика”. 

Повече за нас

 • Мисия
 • Годишни доклади
 • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
 • По-силни по математика с Кан Академия
 • Обучения за учители 
 • Безплатни уебинари
 • Състезания с Кан Академия
 • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!