Сдружение “Образование без раници” работи за модернизирането на образованието в България. Ние локализираме и популяризираме в страната алтернативни (онлайн) образователни ресурси, наложени глобално. Основният ни проект в момента е преводът на български на най-мащабния онлайн портал за общо образование в света – Кан Академия (Khan Academy). За безплатното образование на бъдещето – за всички, навсякъде и на световно ниво!

Какво предлагаме:

 • Работа за важна кауза – в сферата на образованието и в неправителствения сектор
 • Страхотен динамичен и амбициозен екип
 • Гъвкаво работно време и място
 • Възможност за творческа свобода, натрупване на професионален опит
 • Включване в голяма общност от привърженици на важна за България кауза
 • Въвличане в глобалната общност на Кан Академия, работеща за един от най-иновативните образователни проекти в света

Задължения и отговорности:

 • Подкрепа за развитието на комуникационната стратегия на организацията
 • Планиране и модериране на онлайн комуникационни кампании заедно с други членове на екипа
 • Създаване на ангажиращо онлайн съдържание – поддръжка на уеб страницата на “Образование без раници”, на блог, на страниците на Кан Академия на български в социалните мрежи (Facebook, Viber community, Instagram),
 • Подготовка на информационни бюлетини
 • Проучване и разработване на платени рекламни канали онлайн
 • Анализ и периодичен отчет за ефективността на комуникационните дейности
 • При интерес, подкрепа и при други PR дейности:
  • Координация на дизайн и печат на промоционални и рекламни материали
  • Изготвяне на презентации, реклами и др.
  • Изготвяне на прес материали, медия мониторинг
  • Планиране и изпълнение на участието на организацията в различни събития (собствени и външни)
 • Редовна онлайн и офлайн комуникация с всички членове на екипа, вкл. по имейл, в онлайн/дистанционни оперативки и др.

Изисквания към кандидатите:

 • Познания в сферата стратегически комуникации и връзки с обществеността, реклама и управление на проекти
 • Интерес и познания в сферата на образованието и навлизането на нови технологии и иновации
 • Отлични писмено изразяване и водене на официална комуникация – устна и писмена – на български и английски език
 • Базисен опит с администриране на онлайн съдържание – уеб страница (WordPress), content management и блог системи; социални мрежи (основно Facebook и Instagram, вкл. реклама); MailChimp; Google Ads; Google приложения (Gmail, YouTube, Drive и др.)
 • Познания за SEO
 • Готовност за интензивна дистанционна работа с колеги по имейл, телефон, Skype, Google Hangouts и др.
 • Добро владеене на софтуер за графичен дизайн, фото, аудио и видео обработване, текстова обработка, изготвяне на презентации
 • Опит с проектен мениджмънт е предимство
 • Страст и умение да разказва истории – с думи, фото и/или видео образи
 • Човек с нестандартни идеи и едновременно притежаващ способността да ги приоритизира и реализира на практика
 • В свои води в света на дигиталното и със силно собствено онлайн присъствие
 • Инициативност, проактивност, самодисциплина, отговорност към поставените задачи и крайните срокове, добра организация на работата
 • Умение за работа в динамична, гъвкава и ведра работна среда

Кандидатстване:

Моля в срок до 7 октомври 2018 г. да ни изпратите на имейл: hi @ obr.education:

 • Автобиография (CV)
 • Мотивационно писмо/видео/фото разказ/презентация/есе/друго, представящо мотивацията Ви да работите с нас и за нашата кауза.

Молим за разбиране, че ще се свързваме само с одобрените кандидати.

За допълнителна информация: Сдружение “Образование без раници”, Розалина Лъскова, изпълнителен директор, (+359) 885 22 60 12, r.laskova @ obr.education

Уеб страница на сдружение “Образование без раници”: http://obr.education/

Facebook страница на Кан Академия на български: https://www.facebook.com/KhanAcademyBG/

Кан Академия на български: https://bg.khanacademy.org/

Представителен клип “Да образоваме българските деца с Кан Академия: https://www.youtube.com/watch?v=gdSByOai7KM