Сигурност на личните данни на учениците при дистанционно обучение

Сигурността на личните данни на учениците е изключително важна, когато ползват електронни ресурси и участват в дистанционно/дигитално обучение. И е гарантирана, ако учители и ученици работят през утвърдените образователни платформи, до които имат лесен и безплатен достъп. Такава е например Кан Академия. Учителите, които още не са минали към електронни образователни платформи, трябва да го направят, а социалните мрежи да се ползват само за връзка с родителите или за насочване на учениците към платформите. Това съветва в писмо от 24.3.2020 г. и РУО София, и цитираният в статията на в-к Капитал Иван Господинов, председател на “Образование без раници” и Кан Академия на български и учител по немски език и философия. Според Иван, “Facebook може да е единствената платформа, чрез която … първоначално да съберете учениците, но вие трябва да ги съберете във Facebook, за да ги изкарате оттам.” 

Кан Академия взима предвид Общия регламент на Европейския съюз за защита на данните (известен още като GDPR, General Data Protection Regulation). В своите политики за поверителност, Кан Академия има изрична клауза в тази връзка – вижте т. 12 от политиките тук.

Благодарим ви, че се доверихте на най-голямата общообразователна платформа в света, която се грижи и за равния достъп до качествено образование за всички, и за сигурността на всички! Освен че е напълно безплатна, в Кан Академия няма и никакви реклами. 

Снимка: [Pexels.com]