Административен екип

Розалина Лъскова

Изпълнителен директор

Розалина Лъскова е изпълнителен директор на сдружение „Образование без раници“ от ноември 2015 г. Тя е отговорна както за стратегическата ни посока, така и за поддържането на екипа и всички оперативни дейности.

Малко преди това създава и своята организация „Шар Жар“, активна в културните и творчески индустрии, предприемачеството и управлението в изкуствата, международните културни отношения. До началото на 2015 г. е изпълнителен директор на Фондация „Танцово изкуство – Илиев“. От есента на 2014 г. е председател на управителния съвет на базираната в Берлин международна организация MitOst e.V., ангажираща се в 45 страни в Европа и съседните райони с над 1400 члена и различни програми за културен обмен, активно гражданство, неформално образование, устойчиво развитие, социално сближаване и социални иновации.

 

Рози е завършила право в Хумболт-Университет Берлин и бизнес администрация в УНСС. Работила е в сферите добро управление, модернизиране и реформа на администрацията, европейски фондове и политики на ЕС – в различни министерства в България и в Германия. Ангажира се за по-активно гражданско общество и за свободата на словото и медиите. Стипендиант е на Goerdeler-Kolleg for Good Governance (Robert Bosch Stiftung) и Marshall Memorial Fellowship (GMF).

Повече за нас

  • Мисия
  • Годишни доклади
  • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
  • По-силни по математика с Кан Академия
  • Обучения за учители 
  • Безплатни уебинари
  • Състезания с Кан Академия
  • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!