Експерти през годините

Райна Павлова

Експерт по математика

Райна има 25-годишен опит като преподавател. Работила е 8 години като хоноруван преподавател по “Информатика и информационни технологии” и “Икономика” в Бизнес Банк училище (Варна). Била е 17 години учител по математика и физика в ПГ по земеделие и горско стопанство (с. Стефан Караджа). Също е работила като хоноруван асистент по висша математика в Икономически университет във Варна, както и като хоноруван асистент по математическа статистика във Варненски свободен университет. 28 години е била научен сътрудник І ст. по иконометрика и математическа статистика в Институт по воден транспорт Варна.

Мисли за образованието: Като пенсионер Райна мисли, че има много сили да бъде полезна на обществото със своите познания в областта на математиката, информатиката и английския език. Освен това ѝ е интересно да съпоставя американската и българската концепция в областта на математическото образование. Уроците и упражненията в КА са разработени на ниво, достъпно за учениците, имат практическа насоченост и са модерни като техническо изпълнение. Те ще бъдат полезни както на учителите за по-гъвкаво, по-нагледно и раздвижено преподаване на учебния материал, така и на учениците, на които дават достатъчно възможности за самостоятелна работа с клиповете и голям брой упражнения за затвърждаване на изучавания материал.

Повече за нас

  • Мисия
  • Годишни доклади
  • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
  • По-силни по математика с Кан Академия
  • Обучения за учители 
  • Безплатни уебинари
  • Състезания с Кан Академия
  • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!