Пролет/лято 2023 с „Образование без раници“

През последните няколко месеца, с помощта на нашите поддръжници и партньори, продължихме целенасочено да подкрепяме учители от България (и Европа). Помагахме им да се потопят в света на технологиите и да се запознаят с възможностите на Кан Академия. Подадохме ръка на още повече учители и ученици да разберат как да запълнят пропуските по математика и колко важна е работата в екип. Освен това добавихме още нови курсове на български език в Кан Академия.

Подкрепа за учители и училища

Кан Академия във всяко българско училище!

За да разширим обхвата на Кан Академия в България и да подкрепим повече ученици в тяхното обучение по математика и природни науки:

  • В началото на 2023 г. проведохме пилотна програма за учители посланици на Кан Академия. Учителите посланици в продължение на 3 месеца представиха платформата на близо 500 свои колеги. Планираме да продължим и разширим програмата и през следващата учебна година.
  • От есента на 2023 г. започваме амбициозен тригодишен проект в 2 столични училища с много ниски оценки на изпитите по математика след 7. клас. Целта е да помогнем на учениците от два конкретни пети класа да повишат успеха си по математика чрез Кан Академия. Също така искаме да докажем въздействието на платформата и да насърчим и други учители и училища в страната да последват този пример. Надяваме се, че благодарение на настоящи и нови поддръжници и партньори списъкът с училища, на които можем да помогнем, ще продължава да расте!

Помагаме на училищата да влязат в 21-ви век

Новите технологии се развиват по-бързо от всякога и образователната система не може да си позволи да изостава. Не е изненада, че платформи като Кан Академия са сред първите, които приемат неизбежната промяна, идваща с изкуствения интелект. С голямо вълнение посрещнахме новината за Канмиго, новия виртуален Сократ в обучението. Канмиго е пилотен проект, достъпен засега само в САЩ, в който GPT-4 е внимателно адаптиран към учебната среда на Кан Академия.

Ние, от „Образование без раници“, също правим всичко възможно, за да подкрепим учителите да се запознаят отблизо със силните страни и рисковете на новите технологии. В нашите обучения вече запознаваме учителите с най-разпространените AI инструменти. Освен това започнахме поредица от полезни и практични видеа с конкретни насоки как учител може да използва платформата ChatGPT в своята преподавателска практика.

Но запознаването с платформи като ChatGPT на OpenAI е просто една малка стъпка в правилната посока. Искаме да помогнем на учители и директори да разработят цялостна стратегия за дигитализацията на учебните процеси и за целта:

Образование без (г)раници?

В рамките на Erasmus проекта Khan4STEM, заедно с нашите белгийски партньори “Библиотеки без граници” излязохме извън пределите на родината. Работихме усилено за повишаване дигиталната готовност на учителите и за дигиталното включване на учениците. Освен това активно популяризирахме Кан Академия сред учителите от цяла Европа.

  • Създадохме и разпространяваме безплатен наръчник за учители (на български, английски и френски). В него има теоретични и практични съвети и активности, които учителите могат да приложат още утре в класната стая.
  • През м. март 2023 проведохме работилница за учители с участници от цялата страна. На обучението представихме множество полезни сайтове и платформи. Показахме практични стъпки за интегриране на дигитални практики в класната стая.
  • Искахме да запознаем учители и директори с най-новите европейски и глобални практики за умна дигитализация в часовете. Затова през м. май 2023 организирахме безплатен уебинар на български език “Силата на умната дигитализация в училищата”.
  • В края на юни 2023 г. организирахме и уебинар на английски език на тема “The Power of Smart Digitalisation at Schools” за учители от цяла Европа. На живо се включиха преподаватели от Румъния, Гърция, България, Белгия, Латвия и др. европейски страни.

Пролетни състезания с Кан Академия и Канониада

Канониада, пролет 2023

В началото на 2023 г. проведохме първото предизвикателство с Канониада. Целта беше да запознаем учители и ученици с възможности на новия инструмент в Кан Академия. Също така искахме да помогнем на начални учители и на преподаватели по математика и природни науки да ангажират цели класове по забавен и смислен начин, като същевременно създават положителна нагласа към ученето. Включиха се над 80 учители с над 3000 ученици! Тук можете да прочетете още няколко окриляващи отзива и да видите нагледно колко вълнуващ може да е един час по математика.

Мария Чакърова, учител по математика в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Варна:

„С Канониада учениците искат да решават още и още задачи, дори когато им казвам, че трябва да спрат и че часът е свършил. Радват се на общите си успехи, помагат си и стават по-сплотен клас. Определено това ги мотивира да учат неусетно, с лекота и желание за все по-голям напредък.

Канониада на Софийския фестивал на науката

На Софийския фестивал на науката през м. май 2023 г. проведохме демонстрации с Кан Академия и Канониада с един четвърти и един шести клас. По този тачин показахме на учителите как да оживят един свой час по математика. Освен това им демонстрирахме колко мотивиращо е за учениците да работят в екип и заедно да вървят към успеха.

Математика и изкуство вървят ръка за ръка

Безплатна подготовка за изпитите по математика с Кан Академия

С помощта на експерти по математика с дългогодишен опит подбрахме най-подходящите материали от Кан Академия и създадохме безплатен курс за подготовка за изпитите след 7. клас! Курсът цели попълване на пропуски в обучението по математика и с негова помощ учениците могат напълно безплатно да се готвят за изпита.

В допълнение към курса в Кан Академия на сайта на сдружението създадохме специална страница, посветена на подготовката за НВО след 7. клас. Там публикувахме списък с допълнителни безплатни видеа за допълнителна работа. Също така препоръчахме качествени безплатни приложения, които да помогнат на учениците да се подготвят за изпита.

Разбира се, ясно съзнаваме колко важно е пропуските да бъдат хванати от възможно най-рано. И с радост споделяме с вас, че до няколко месеца ще имаме какво да предложим и на учениците и учителите в начален етап!

2 нови курса по История на изкуството в Кан Академия

Продължаваме да работим за увеличаване на качественото безплатно образователно съдържание на български език. От тази пролет палитрата е допълнена с два нови курса по История на изкуството в Кан Академия. Вече всички ученици в България могат да изучават в Кан Академия теми от Античното изкуство на Средиземноморието и Европа и Модерното изкуство през XX век. Курсовете съдържат над 350 видеа, над 400 статии и близо 100 упражнения. Съдържанието в тях е подходящо за ученици от гимназиален етап и може да се използва освен в часовете по изкуства, и в часовете по история, математика, география, литература, философия и гражданско образование.

За да сме сигурни, че повече ученици и учители ще научат за достъпното до всички ново съдържание, през м. май 2023 г. организирахме онлайн викторина за гимназисти с интерес към историята на изкуството. Наградихме десет ученици и няколко активни учители на специална церемония, проведена в Националната художествена академия в София.

Кан Академия и нейното въздействие в България

През 2023 г. завършихме анализа на проучване на ползите на Кан Академия в България. Беше проведено сред близо 1500 ученици от 6. и 9. клас през учебната 2021-2022 г. Обобщихме ключовите изводи в достъпна статия

Ето какво научихме:

  • Учениците, които ползват Кан Академия, са по-ангажирани, както когнитивно, така и емоционално и поведенчески. Те са и по-самоефикасни. 
  • Учениците, които работят с Кан Академия над 30 минути на седмица, имат по-високо ниво на когнитивна ангажираност. Това е важен критерий, който е изследван и в международните проучвания за Кан Академия. Надяваме се, че този извод да насърчи по-продължителното и редовно учене с Кан Академия и в България. 
  • Учениците усвояват математиката по-лесно с Кан Академия
  • Изследването демонстрира ключовата роля на учителите за по-активното използване на Кан Академия от учениците.

Изводите се отнасят единствено до респондентите. Не представляват представителна извадка, нито показват задължителна причинно-следствена връзка между използването на Кан Академия и по-високите резултати и ангажираност на учениците. 

Но при всички положения наличието на корелация между ангажираността и самоефективността на учениците и използването на Кан Академия е чудесна новина. Надяваме се, че благодарение на предстоящата ни работа с конкретни класове и ученици ще можем да докажем ползите от работата с Кан Академия. Нямаме търпение да разкажем още вълнуващи успешни примери!

Поддръжници и партньори

Нищо от гореизброеното нямаше да е възможно без подкрепата на нашите партньори и поддръжници!

Фондация „Америка за България“ Посолство на САЩ в България MB Consulting Cargill Bulgaria
Questers Progress Algorithmity БФБ
eMAG Bulgaria Superdoc Deloitte Superhosting
Brimki БДЖ НКЖИ Omedi

Специални благодарности и на прекрасните дарители и съмишленици от BNI Диамант:

Credit Choice Кала Дизайн Студио Уникални подаръци Market Trend Uni State Broker
Cooling Power Solutions 3Dbgprint MKAFinance Семпра Консулт Raido Tour
2i Digitals Arte.doc AR Commerce Владови Стил Grow Easy

Накрая, но не на последно място, бихме желали да благодарим за подкрепата на всичките ни индивидуални дарители, които вярват в нас и промяната, която можем да донесем на българското образование.