Сдружение “Образование без раници” търси „Координатор проекти“

Сдружение “Образование без раници” работи за модернизирането на образованието в България. Ние локализираме и популяризираме в страната алтернативни (онлайн) образователни ресурси, наложени глобално. Основният ни проект в момента е преводът на български на най-мащабния онлайн портал за общо образование в света – Кан Академия (Khan Academy). За безплатното образование на бъдещето – за всички, навсякъде и на световно ниво!

 • Какво предлагаме:
 • Работа за важна кауза – в сферата модернизиране на образованието и в неправителствения сектор
 • Страхотен динамичен и амбициозен екип
 • Гъвкаво работно време и място
 • Възможност за разнообразен професионален опит и свобода на работа
 • Включване в голяма общност от привърженици на важна за България кауза
 • Въвличане в глобалната общност на Кан Академия, работеща за един от най-иновативните образователни проекти в света

Задължения и отговорности:

 • Координаторът проекти работи с настоящите координатори и изпълнителния директор на сдружението и е отговорен/а за:
 • Подготовка на проектна и друга документация, вкл. работа с проектни и отчетни формуляри, подготовка на официална кореспонденция и текстове, проекто-договори, административни дейности като окомплектоване, сканиране и т.н.);
 • Гъвкава комуникация на различни нива с набор от заинтересовани страни (от представители на институции и други образователни организации, през учители, ученици и техните родители, до членовете на сдружението и доброволци);
 • Организиране и координация на събития и логистични задачи;
 • Изготвяне на електронни таблици, презентации и др.;
 • Администриране на онлайн съдържание – уеб страница, социални мрежи (основно Facebook), Google акаунт (Gmail, Drive, YouTube).

Изисквания към кандидатите:

 • Интерес и познания в сферата на образованието, в частност на навлизането на нови технологии и иновации в образованието;
 • Организационни умения и структурираност;
 • Първоначален) опит в подготовката и управлението на проекти;
 • Отлични писмено изразяване и водене на официална комуникация – устна и писмена – на български и английски език;
 • Отлична работа с програми за обработване на текст, електронни таблици, презентации, вкл. съответните Google приложения, както и желание за усвояване на нови инструменти;
 • Готовност за интензивна дистанционна работа с колеги по имейл, телефон, Skype, Google Hangouts и др.

Предимство носи:

 • Опит в работата с институции;
 • Опит с правна и счетоводна документация;
 • Опит в организирането на събития;
 • Опит в работата с content management и блог системи (особено WordPress), както и администриране на социални мрежи на организации е предимство;
  (Започнато) висше образование в хуманитарните и социалните науки (мениджмънт/управление, икономика, право, маркетинг, ПР, социология и др.);
 • Инициативност, проактивност, самодисциплина, отговорност към поставените задачи и крайните срокове;
 • Умение за работа в динамична, гъвкава и ведра работна среда.

Кандидатстване:

Изпратете ни до 2 януари 2019 г. на имейл: hi @ obr.education:

 • Автобиография (CV)
 • Мотивационно писмо/видео/фото разказ/презентация/есе/друго, представящо мотивацията Ви да работите с нас и за нашата кауза.

Молим за разбиране, че ще се свързваме само с одобрените кандидати.

За допълнителна информация: Сдружение “Образование без раници”, Розалина Лъскова, изпълнителен директор, (+359) 885 22 60 12, r.laskova @ obr.education

Facebook страница на Кан Академия на български

Кан Академия на български

Представителен клип “Да образоваме българските деца с Кан Академия

Предоставени при кандидатстването лични данни
Посочените при кандидатстването лични данни са предоставени напълно доброволно и с това се съгласявате те да се използват, съхраняват и обработват от „Образование без раници“ за целите на подбор. По всяко време имате право да изискате от организацията подробна информация относно съхраняваните Ваши лични данни; корекция, изтриване и блокиране на отделни Ваши лични данни; да оттеглите съгласието си, както е описано по-горе; можете да направите това по пощата и по имейл към „Образование без раници“.