ПРОГРАМА

за обучение за родители
за използването на Кан Академията (Khan Academy)

Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“:

16 октомври 2017 г., 19:15 ч.

2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“:

18 октомври 2017 г., 18:30 ч.

в рамките на проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики..“,

който се изпълнява с финансовата подкрепа на

Столична община, Програма Европа 2017
от Сдружение “Образование без раници”, в партньорство с  
2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ / Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

  • Откриване на събитието, приветствие от представител на Програма Европа на Столична община (5 мин.)
  • Представяне на Кан Академията: Структура, подстраници, профили, инструменти в помощ на родителя (30 мин.)
  • Практическо упражнение: Създаване на собствен профил и проследяване заниманията на детето (30 мин.)
  • Рефлексия на по чаша вино: Въпроси и дискусия:
    • По-добър образователен процес, стъпил на ефективни взаимоотношения и работа между учител, ученик и родител, чрез дигитални инструменти като Кан Академията
    • Мотото на Кан Академията “Всеки може да научи всичко!” като отправна точка: важността на нагласите към ученето