ПРОГРАМА


за обучение за учители
за прилагането на Кан Академията (Khan Academy) в клас

5, 7 и 8 септември 2017 г.

в рамките на проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики..“,

който се изпълнява с финансовата подкрепа на

Столична община, Програма Европа 2017
от Сдружение “Образование без раници”, в партньорство с  
2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ / Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

Вторник, 5 септември 2017 г.
9:00 до 12:00 ч. във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“
14:30 до 17:30 ч. във Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

 • Откриване на обучението, приветствие от представител на Програма Европа на Столична община (10 мин.)
 • Представяне на Кан Академията: Структура, подстраници, профили, инструменти за учителя (40 мин.)
 • Практическо упражнение: Създаване на собствен профил и виртуален клас (30 мин.)
 • Кафе пауза (30 мин.)
 • Преподаване, базирано на данни: Какво означава да се преподава с помощта на данни, какви данни могат да са ни полезни и как можем да ги събираме, организираме и показваме пред учениците (40 мин)
 • Пауза (10 мин.)
 • Рефлексия: Дискусия и въпроси (20 мин.)

Четвъртък, 7 септември 2017 г.
9:00 до 12:00 ч. във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“
14:30 до 17:30 ч. във Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

 • Управление на класната стая с устройства: Какви са моделите на използване на устройства в клас и как може да се координира такава среда (40 мин.)
 • Пауза (10 мин.)  
 • Обърната класна стая: Методика (40 мин.)
 • Кафе пауза (30 мин.)
 • Практическо упражнение: Как да направя “обърнатата класна стая” реалност, вкл. с помощта на Кан Академията? (30 мин.)
 • Рефлексия: Дискусия и въпроси (30 мин.)

Петък, 8 септември 2017 г.
9:00 до 12:30 ч. във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“
14:30 до 18:00 ч. във Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

 • Дигиталният урок: Каква е добавената стойност на дигиталните уроци и как се планират (40 мин.)
 • Пауза (10 мин.)  
 • Планиране с Кан Академията: Съставяне на план/ урок за използване в час (40 мин.)
 • Кафе пауза (30 мин.)
 • Практическо упражнение: Разработване и представяне на планове и уроци с ресурсите на Кан Академията. Рефлексия (60 мин.)

Свободна консултация: Въпроси от всякакво естество (30 мин.)