Програма на тема “Инструменти за привлекателно образование” – за учители по математика

Време на провеждане: 25 и 26 октомври 2018 г.

Място на провеждане: зала на Haemimont в сградата Red Apple (ул. “Бяла черква”/ бул. “Петко Ю. Тодоров”, срещу Южния парк)

Обучители:Иван Господинов, Мария Петрова, Георги Гочев

Ден 1 – присъствена част
9:00-9:15 Регистрация на участниците
9:15-9:45 (30 мин) Откриване на обучението:

Представяне на партньорите и техния принос за “привлекателно образование” и работата на учителите в 21-ви век

9:45-10:15 (30 мин) Използване на добавена реалност – чрез сканиране. QR кодове

Мария Петрова

10:15-10.35 (20 минути) Почивка и кафе пауза
10:35-11:35 (60 мин) Инструментът Kahoot – в час с мобилните устройства на учениците  –  Мария Петрова
11:35-12:45 (70 минути) Обяд
12:45-13:15 (30 мин) Глобалното училище на Кан Академия (Khan Academy) – въведение и защо точно тази платформа

Иван Господинов

13:15-13:45 (30 мин) Кан Академия и гледната точка на практиката – с какво платформата е най-полезна за обучението по математика и работата с ученици

Мария Петрова

13:45-14:15 (30 мин) Кан Академия: Практическа задача 1 – създаване на учителски и ученически профили, създаване на виртуален клас

Иван Господинов

14:15-14:45 (30 мин) Кан Академия: Практическа задача 2 – задаване на самостоятелна работа на учениците; проследяване на напредъка; разделяне по групи/нива, наваксване

Мария Петрова

14:45 – 15:00 (15 мин) Кан Академия: учене до съвършенство, “развиваща се интелигентност” и позитивна нагласа към ученето

Иван Господинов

15:00-15.20 (20 мин) Почивка и кафе пауза
15:20 – 15:35 (15 мин) Кан Академия: учене до съвършенство, “развиваща се интелигентност” и позитивна нагласа към ученето

Иван Господинов

15:35-16:05 (30 мин) Viva Cognita. GeoGebra и Виртуален училищен кабинет – ИМИ на БАН

Иван Господинов

16:05-16:35 (30 мин) Google Sheets – споделените таблици в часа по математика

Иван Господинов

16:35-17:05 (30 мин) Google онлайн формуляри – събиране на обратна връзка и споделянето й; или инструмент за тестове

Иван Господинов

 

Ден 2 – присъствена част
9:00-9:15 Регистрация на участниците
9:15-10:15 (60 мин) Създаване на 3D учебник по математика

Георги Гочев

10:15-10.35 (20 мин) Почивка и кафе пауза
10:35-11:05 (30 мин) Photomath

Георги Гочев

11:05-11:35 (30 мин) SketchUp – създаване на 3D геометрични тела

Георги Гочев

11:35-12:45 (70 мин) Обяд
12:45-13:15 (30 мин) Математическа грамотност и как да планираме за нея

Иван Господинов

13:15-13:45 (30 мин) Kolibri и Kolibri Studio: офлайн приложения за универсално образование, вкл. канал на Кан Академия на български език

Иван Господинов

13:45-14:10 (20 мин) Wolfram|Alpha: отговори на фактически въпроси и задачи онлайн, чрез “умно” изчисляване на структурирана информация

Иван Господинов

14:10-14:30 (20 мин) Gapminder: как да разберем света и световните предизвикателства на база надеждна статистика

Иван Господинов

14:30-14:50 (20 мин) Class Dojo: управление на класната стая с мобилни телефони, игровизация за добри учебни и поведенчески навици

Иван Господинов

14:50-15:15 (20 мин) Почивка и кафе пауза
15:15-15:30 (15 мин) Помощни приложения като Google Keep/ Sheets/ Hangouts, Cam Scanner, Doodle, Time Tracker, Mind Meister, QR Code: Как още да улесним работата си? Подготовка за работа по групи

Иван Господинов

15:30-16:15 (45 мин) Помощни приложения и как още да улесним работата си:

Работа по групи

16:15-17:00 (45 мин) Помощни приложения и как още да улесним работата си:

Представяне на изводи от работата по групи

17:00-17:15 (15 мин) Закриване на обучението: обобщение, последваща подкрепа за участниците и обратна връзка

Иван Господинов, Станислава Гатева