На 23 март 2021 г. от 18:00 до 20:00 ч. онлайн ще се проведе предизборен дискусионен форум „Образованието – Диалог за бъдещето“, организиран от осем граждански организации, активно работещи и обединени за каузата качествено образование в България.

Целта на форума е да постави образованието на фокус в диалога между граждани и политически формации в хода на предизборната кампания за парламентарните избори през 2021 г

В рамките на дискусията политическите формации ще заявят позициите си по ключови за образованието теми:

  • равния достъп до качествено образование на всяко дете в България;
  • подготовката, квалификацията и подкрепата на учителите;
  • компетентностния подход на обучение и подготовката на учениците за професиите на бъдещето;
  • ранното детско развитие и грижа.

Събитието също така ще създаде възможност да се популяризират образователните платформи на политическите сили сред широката общественост и заинтересованите страни в образованието.

Покана за участие във форума е отправена към водещите според последните публично оповестени резултати от социологически проучвания политически сили. В избора си организаторите се базират на принципите, ценностите и темите, които са в основата на работата им като граждански организации в сферата на образованието и детските политики.

Представители на медиите, образователни експерти, учители, директори, родители, ученици и всички заинтересовани страни са поканени да вземат участие в събитието.

Желаещите могат да заявят участие чрез попълване на кратка регистрационна форма за уебинара:https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_ZMOz4ICCS4ObV9fly19o2A

Събитието ще се проведе в платформата zoom и чрез facebook live streaming.

Организатори на Предизборен дискусионен форум „Образованието – Диалог за бъдещето“ са:

За актуална информация: https://www.facebook.com/KhanAcademyBG/posts/4703320873016926