Всички обичаме добрите новини, затова бързаме да съобщим една такава: Кан Академия разполага със специален Помощен център – отделен сайт в помощ на ученици, учители, родители, доброволци и потенциални спомоществователи, в който са дадени подробни и нагледни отговори на стотици въпроси за използването на платформата.

Екипът на “Образование без раници” завърши превода на всички материали, които могат да бъдат полезни на българските потребители за пълноценна работа с Кан Академия. Ще намерите информация и за това кои курсове са подредени съгласно българската учебна програма.

Заслуги за локализацията на Помощния център на Кан Академия имат нашите прекрасни колежки Мели Попова, която вложи много усилия и находчивост за подбора на релевантните материали и добавяне цялата информация, която е в помощ конкретно на потребителите в България, както и на нашия редактор Севдалина Пеева.

Много сме щастливи да обявим и още, че екипът на “Образование без раници” е Световен шампион в локализацията на Помощния център. Въпреки че Кан Академия се използва в повечето страни в света и е преведена на няколко десетки езици, ние сме първите, които завършиха пълната локализация на Помощния център на своя език!

Линк към Помощния център: http://khan.co/36h1AoQ

Езицитe, на които се превежда Кан Академия: http://khan.co/36h3BBw