Подготовка по математика за НВО след 4. клас: курс в Кан Академия и учене до майсторство

От сдружение „Образование без раници“, заедно с експерти по математика и начални учители, избрахме най-подходящите материали от Кан Академия и ги подредихме спрямо българската учебна програма по математика за подготовка за НВО след 4. клас! 

Без значение от населеното място, социално-икономически статус и произход учениците, които се подготвят със съдържанието в Кан Академия, ще изградят устойчиви знания и разбиране на математическите концепции, изучавани в начален етап, а това със сигурност ще доведе и до по-добро представяне на националното външно оценяване.

Съдържанието на курса обобщава най-важното предметно знание от първи до четвърти клас и е напълно съобразено с модела на Национално външно оценяване, публикуван от Министерството на образованието и науката на 15 септември 2023 г.

В курса ще намерите 112 обучителни видеа, 105 упражнения и 13 статии, разпределени в 7 раздела.

Предимства на курса

Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

Съобразен с модела на НВО 4. клас по математика

  • Подреден и верифициран от учители в начален етап
  • Покрива учебното съдържание по математика от начален етап

Стъпва на силните страни на Кан Академия

  • Лесно усвояване на материала чрез удобна платформа
  • Изграждане на устойчиви знания с инструмента за учене до Майсторство
  • Мотивиране и въвличане с предизвикателства за класове Канониада
Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

Напълно безплатен, с богато съдържание

  • 112 видео урока и 105 упражнения
  • Подсказки и детайлни решения на задачите
Подготовка за успех: курс за НВО 4. клас

Индивидуално темпо за всеки ученик

  • Курсът е подходящ за напреднали ученици и ученици със затруднения
  • Тестове за проследяване напредък след всеки раздел
  • Възможност за връщане и наваксване на пропуските от предишни раздели

Учене до майсторство

Силна страна на новия курс е включеното Майсторство. Какво всъщност означава това?

Системата за учене до Майсторство на Кан Академия е иновативен подход в процеса на учене. Чрез използване на алгоритми и изкуствен интелект (ИИ) ученикът поддържа индивидуален темп на учене и персонализирани учебни пътеки.

В Кан Академия Майсторство означава, че ученикът е постигнал задълбочено и цялостно разбиране на дадена тема или умение. Това не е просто запомняне на факти или формули, а способността да се прилагат знанията в различни ситуации.

Система за учене до Майсторство се фокусира върху развитието на “умения“ – конкретни знания и способности, които учениците трябва да усвоят. „Уменията“ са определени като стъпки в учебния процес.

Например за математиката в начален етап умение може да бъде „изваждане на десетици и стотици без преминаване„. Ако ученикът покаже, че не разбира дадено умение, системата автоматично предлага допълнителни ресурси (видеа и подсказки), за да подпомогне разбирането и овладяването на материала. 

Използвайки алгоритми на ИИ, Кан Академия анализира отговорите на учениците и определя тяхното текущо ниво на владеене на даден набор от умения, например да събират и изваждат многоцифрени числа. Материалите са подредени така, че учениците да започнат с основните заложени принципи – събиране и изваждане без преминаване. След като ученикът се справи добре с тях, системата ще му предложи да продължи към следващите задачи. Ако ученикът изпитва затруднения с дадени задачи, ИИ алгоритмите ще го насочат към видеа, упражнения или подсказки, които да му помогнат. Така стъпка по стъпка ученикът надгражда своите умения, докато не достигне „Майсторство“ в дадената част от учебния материал. В случая, за да станат “майстори” в това да събират и изваждат многоцифрени числа, учениците следва да овладеят общо 19 различни умения, сред които вече споменатото “изваждане на десетици и стотици без преминаване”, “събиране до 1000” и др. 

За създателите

Курсът е създаден от сдружение „Образование без раници” по проекта „По-успешни по математика с Кан Академия в 4. клас” с финансовата подкрепа на ФАНТАСТИКО ГРУП по програмата ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ.

Съдържанието е подбрано и подредено от Цветомир Маринов – учител в начален етап в 75. ОУ “Тодор Каблешков”, гр. София и образователен експерт в сдружение “Образование без раници”, Велина Пенчева – главен учител в начален етап в 48. ОУ “Йосиф Ковачев”, гр. София, и Светлана Горанова – образователен експерт към “Образование без раници” и създател на “Забавна математика”. 

Вижте още новини от Образование без раници:

Изкуственият интелект в образованието: фалшива информация

Как да превърнем изкуствения интелект в частен учител

Безплатни и платени версии на генеративния ИИ