Встъпително обучение по програма “По-силни по математика с Кан Академия”

Лога партньори

Тема: Глобалната класна стая с Кан Академия: Педагогически принципи на работа с Кан Академия, практики и инструменти в помощ на учители, ученици и родители.

Проведено на 19 октомври 2021 г., онлайн. 

Полезни връзки от обучението:

Присъединете се към класа на програмата https://bg.khanacademy.org/join с код Z7ZDKBYW.

Препоръчани инструменти от колеги по време на обучението:

  • https://idroo.com/ – “онлайн математическа бяла дъска с всички математически символи и възможност и за чертане”
  • https://openboard.ch/download.en.html –  приложение за интерактивна дъска  за Linux / Windows/macOS. OpenBoard е предназначен за използване предимно в училищата и може да се използва както с интерактивни дъски, така и в настройка с втори екран (със сензорен екран и втори дисплей).
  • https://www.geogebra.org/ – инструменти за създаване на графики, геометрични фигури, бяла дъска и групова работа, различни математически калкулатори. “Много подходяща при изцяло онлайн работа с ученици” 
  • https://www.desmos.com/calculator – математически калкулатори
  • http://www.openoffice.org/product/draw.html – инструмент тип “бяла дъска”, “има всичко, пергел и т.н.”
  • Libre office – безплатни програми, аналог на Word и Excel.  Има математически символи, може да се добавят графики и т.н.

Обобщение и за тези от вас, които не успяха да се включат:

  • Програмата – говорихме за ежемесечни онлайн срещи за 1-2 часа, общност за споделяне на практики, попълване на въпросници от учителите и учениците с цел оценка на въздействието на Кан Академия – в началото на програмата и края (не повече от половин час на въпросник, ще изпратим скоро първите въпросници).
  • Кан Академия – създаване на учителски профил, създаване на клас, добавяне на ученици в клас (чрез линк, код, Google Classroom или чрез създаване на профили от учител), присъединяване на ученици в клас.

Ако все още не работите с Кан Академия с учениците си –  преминете стъпките от настоящата точка.Присъединете се към класа на програмата https://bg.khanacademy.org/join с код Z7ZDKBYW.

Ако имате затруднения – свържете се със Станислава Гатева, 0878 35 05 05, s.gateva@obr.education

По време на обучението бе демонстрирано присъединяване и през Google Classroom. То бе с цел създаване на учебна стая за учителите от програмата и не е задължителна стъпка във вашата практика (разбира се, улеснява учителите, които имат вече създадени класове в Classroom).

  • Полезни инструменти за учителите по математика – бели дъски, дигитални калкулатори, програми за чертаене.
  • Запознахме се с част от участниците в програмата, докато поразсъждавахме заедно над въпросите: Какви ученици бяхме ние? С какво сегашните ученици се различават от нас?

При въпроси или технически проблем

Станислава Гатева, координатор проекти

“Образование без раници”

ел. поща: s.gateva @obr.education

тел: 0878 35 05 05

Теми и индикативен график

Информация за отделните теми и индикативен график за програмата „По-силни по математика с Кан Академия“ за учебната 2021-2022