Patreon

Стани наш ежемесечен поддръжник и посланик на нашата кауза – безплатно образование на световно ниво за всеки, навсякъде!

Благодарим за доверието! Ежемесечните дарения осигуряват стабилност на организациите с идеална и благотворителна цел като нашата. Това ни позволява да се съсредоточим върху работата без страх за финансовото ни бъдеще.