Бързи, смели, сръчни”, така коментира Капитал дистанционното обучение, подчертавайки огромните усилия на учителите и директорите. От голямо значение е и фактът, че МОН избра да следва децентрализиран подход към дистанционното обучение. Всички ни чака обаче още много работа: “Основното нещо, което трябва да се направи, е оценка на дистанционното обучение […] от различните гледни точки (учители, ученици, родители, институции), за да се види какво е сработило, какво не и защо, какво е било налице, какво е нужно още […], защото само така могат да се правят реалистични и работещи политики според истинските нужди и дадености”, коментира пред “Капитал” изпълнителният директор на “Образование без раници” Розалина Лъскова. “Образование без раници”, “Институт за изследвания в образованието”, “Заедно в час”, Синдикатът на българските учители (СБУ) и много други организации инициирахме провеждането на такова проучване в писмо до МОН и всички сме готови да помагаме за него – за да имаме още по-ефективно и успешно образование на всички деца в България в бъдеще.

Снимка на Julia M Cameron от Pexels