Обучение “Работилница за иновативни образователни практики”

Обучение Работилница за учители на тема “Иновативни образователни практики” 

 • Какви иновативни подходи използват училищата по света?
 • Как да извлечем най-доброто от опита на колеги и да го приложим в нашия клас или училище?
 • Какво прави една образователна практика успешна?
 • Как да мотивираме учениците да се развиват и да постигат високи резултати?
 • Как да изградим подкрепяща училищна общност? 

По време на работилницата заедно ще търсим отговори на тези въпроси под формата на лекции, дискусии и упражнения, анализирайки възможностите дадена практика да бъде приложима и полезна в българската образователна среда и в конкретните условия на образователните институции, чиито представители участват в обучението. 

Участниците ще придобият знания за различни успешни, вече приложени в практиката подходи за подобряване на учебния процес, учебната среда и общност – запознавайки се с примери от Финландия до Япония. Участниците ще се научат да използват SWOT модел на оценка на прилагането на нови образователни практики (анализ на: плюсове, минуси, възможности и опасности). 

Целите на програмата са да подкрепят участниците да:

 • Развият умения за анализ и оценка на нови/иновативни практики;
 • Обогатят знанията си за различните подходи по света с цел въвеждането им в собствените им общности/училища/класове.

Програмата ще обхване разнообразен спектър от актуални теми:

 • въвличане на учениците в учебния процес и училищния живот,
 • водене на преговори,
 • справяне с конфликти,
 • управление на класната стая,
 • развитие на аналитично мислене,
 • научна грамотност,
 • дигитална грамотност,
 • умения за работа в екип,
 • проектно базирано учене,
 • мрежи от училища,
 • мрежи за иновации и подкрепа,
 • изследователско учене и други.

Примерна програма: https://bit.ly/32a8yLu 

Квалификационен кредит: “Работилница за иновативни образователни практики” е одобрена от МОН със заповед № РД 09-326/ 16.01.2019 г. Успешно завършилите получават 1 квалификационен кредит.

Продължителност: 16 академични часа .

Място на провеждане: онлайн или присъствено

Предстоящи дати: ще бъдат обявени скоро

Регистрация: предстои. 

Линк към формата за регистрация: ще бъде достъпен след обявяване на дати 

Стандартна цена: 120 лв./участник

Отстъпки за обучението при обявяване на дати г.:

Цена с отстъпка за групи от 3 и повече участници от едно училище – 100 лв. на участник.

Цена с отстъпка за ранно записване до определена дата на индивидуални участници: 110 лв. на участник.

Удостоверение: за всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити.

При присътвено обучение за целите на обучението е необходимо участниците да разполагат с преносим компютър. По изключение и след предварително уточняване организаторите могат да предоставят работен таблет.

Заплащането се извършва до 3 работни дни след регистрация само по банков път. Ако регистрацията е направена 3 или по-малко дни преди обучението, таксата се заплаща при първа възможност.

Данни за плащане:

Титуляр: Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi

IBAN: BG80RZBB91551006639897

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзенбанк

Отзиви, мнения, представяне на обученията на “Образование без раници” – вижте в това видео.

Повече за организаторите “Образование без раници”:

Страница на “Образование без раници” – https://obr.education 

Страница на съорганизаторите Център за творческо обучение – https://cct.bg 

Кан Академия

Страница във Фейсбук – https://www.facebook.com/KhanAcademyBG 

Mедийни участия на “Образование без раници” например в bTV, БНТ, БНР, Дарик Радио,  Успелите.бг и др.

За въпроси и допълнителна информация:

За въпроси и допълнителна информация:

Станислава Гатева, сдружение “Образование без раници”,

0878350505, s.gateva @ obr.education

Сдружение “Образование без раници” и Център за творческо обучение организират съвместно обучението.

За осигуряване на безопасността – при провеждане на присъствено обучение ще се проведе при спазване на необходимите противоепидемиологични мерки:

 • използване на правилно поставени маски от всички участници и екипа на сдружението,
 • разположение на местата за сядане на минимум 1,5 метра един от друг,
 • често проветрение на залата, в която ще се проведе обучението,
 • (макар да е излишно да споменаваме) достъп до сапун и течаща топла вода).