Обучение за използване на Кан Академия в столичното 75. ОУ в кв. "Факултета"

Можем ли да използваме дигитални инструменти в класната стая, когато учениците имат големи разлики в знанията по даден предмет?

На 28 септември учителите от 75. ОУ „Тодор Каблешков“ се убедиха, че това е не само възможно, а може да бъде и лесно. Те взеха участие в обучение, проведено от сдружение „Образование без раници“ в рамките на проект „По-успешни по математика с Кан Академия в прогимназия“.

С помощта на обучителя Светлана Горанова учителите се регистрираха в Кан Академия и преминаха през различните функционалности на учебна платформа №1 в света.

Образователните материали и инструментите на Кан Академия (Учене до Майсторство, Канониада, програмите за подготовка за НВО и други) са безплатни и много полезни при работа с учениците, особено при запълване на пропуски в знанията им. Платформата предоставя по ангажиращ, интересен и персонализиран начин на усвояване на учебния материал, с гарантирани и научно доказани резултати.

В началото на следващия месец екипът на „Образование без раници“ ще проведе и обучението на педагогическия екип в другото училище партньор по проекта 71. СУ „Пейо К. Яворов“ в с. Казичене.

В процес на подготовка е и следващият етап обученията на учителите по математика в двете училища, с които проектът влиза в същинската си фаза.

Повече за проекта

Лого ЕС

Проект „По-успешни по математика с Кан Академия в прогимназия“ е финансиран от Фондация УниКредит и се изпълнява от „Образование без раници“ в партньорство със 75. ОУ „Тодор Каблешков“ и 71. СУ „Пейо К. Яворов“. 

Повече информация можете да откриете тук.