Обучение “Инструменти за привлекателно образование”

Обучението за учители, които искат да разберат как технологиите могат да бъдат в помощ в класната стая и извън нея.

 • Дигитални инструменти, които допълват и улесняват преподавателската практика
 • Модели за дистанционно преподаване от обучението в електронна среда и как могат да се използват в моето училище
 • По-ефективна работа и повече спестено време с безплатни онлайн приложения

И още:

 • Как да мотивираме учениците да учат?
 • Можем ли да ентусиазираме децата да харесват тестовете?
 • Или да не се отказват, ако нещо не са разбрали?
 • Възможно ли е проверката на домашни да отиде в миналото?
 • Как за части от секундата да знам всеки един ученик от класовете ми колко задачи е решил последната седмица, къде му е било трудно и къде – не?

Обучението е насочено към учители по всички предмети и начални учители и представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти за учителя и учениците от всяка възраст. Подходящо е както за учители, които вече активно използват нови технологии в работата си, така и за такива, които акцентират на други методи, но “искат да са в час” и с дигиталното.

В обучението се разглеждат интернет платформи като Кан Академия (Khan Academy) – най-мащабната и развита като инструменти платформа за общо образование в света (също така изцяло безплатна), Google Classroom, Microsoft Teams, Meet, Cam Scanner, Doodle, TimeTracker, Mind Meister и много други приложения и платформи. Представят се разнообразни примери за образователен софтуер, устройства, добри практики и насоки за тяхното използване. Програмата се фокусира върху това как използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и практически полезни за учители и ученици, а самият процес на обучение и организирането му да бъде по-лесен и ефективен за всички страни. Акцентира се на важността от сътрудничество и работа в екип, междупредметни връзки и проектно-базираното обучение.

Обучението предоставя разработени практики изцяло на български език, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия – за ученици от предучилищна група до 12 клас.

Предварителна програма: https://bit.ly/2QNLOLd 

Квалификационен кредит: 1.

Продължителност: 16 академични часа.

Място на провеждане: онлайн 

Дати на провеждане: 28 ноември (8 учебни часа), 1 декември ноември (4 учебни часа) и 3 декември (4 учебни часа) 2020 г. 

При интерес от страна на дадено училище/група от учители е възможно да бъдат обявени издания на обучението на други дати и адаптирани спрямо съответните нужди на обучаемите. За повече информация се свържете с екипа на сдружение “Образование без раници”.

Линк за регистрация: https://forms.gle/dfy8yusP6PpMAHA59 

Стандартна цена: 120 лв./участник

Отстъпки за обучението:

Благодарение на индивидуални дарители, включили се в кампанията на “Образование без раници” – “В подкрепа на българските учители”, в настоящето обучение можем да предложим следните отстъпки:

 • Цена с отстъпка за групи от 3 и повече участници от едно училище: 60 лв. на участник.
 • Цена с отстъпка за индивидуални участници: 80 лв. на участник.
 • Стипендия за учители – при обоснована невъзможност да се заплати таксата. Свържете се с нас с имейл, в който уточнявате причините, поради които не можете да заплатите таксата си, и мотивация за участие в обучението.

Удостоверение: За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение (ако към датата на обучението е възможно признаването на кредити в изцяло онлайн обучение – ще бъде предоставен 1 квалификационен кредит).

Обучението “Инструменти за привлекателно образование” е одобрено от МОН със заповед № РД09-1058/25.01.2017.

За да участвате е необходима връзка с интернет и устройство с микрофон (настолен компютър, лаптоп или в краен случай – смартфон).

Заплащане: Извършва се до 3 работни дни след регистрация само по банков път. Ако регистрацията е направена 3 или по-малко дни преди обучението, таксата се заплаща при първа възможност.

Данни за плащане:

Титуляр: Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi

IBAN: BG80RZBB91551006639897

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзенбанк

Отзиви, мнения, представяне на обученията на “Образование без раници” – вижте в това видео: https://youtu.be/pgDN9gghoe4


Повече за организаторите “Образование без раници”:

Страница на “Образование без раници” – https://obr.education 

Страница на съорганизаторите Център за творческо обучение – https://cct.bg 

Кан Академия

Страница във Фейсбук – https://www.facebook.com/KhanAcademyBG 

Mедийни участия на “Образование без раници” например в БНТ, bTV, БНР, Дарик Радио,  Успелите.бг и др.

Обучението се организира с подкрепата на индивидуални дарители по кампанията “В подкрепа на българските учители” на “Образование без раници”, както и с подкрепата на Фондация “Америка за България” – основен партньор на сдружението.

За въпроси и допълнителна информация:

Станислава Гатева, сдружение “Образование без раници”,

0878350505, s.gateva @ obr.education