Насоки за учителите за справяне с дезинформацията

Насоките за учителите и преподавателите за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение са част от плана на Европейската комисия за действие в областта на цифровото образование. Те целят да подпомогнат младежите да мислят критично, да правят информиран избор в интернет и да останат в безопасност.

Учителите и преподавателите имат изключително важна роля за формирането на уменията и компетентностите на младежите в областта на цифровите технологии. Насоките са предназначени за учители от всички етапи и по всички предмети, с различни нива на опит и познания в областта, и са подходящи за използване в класните стаи в цяла Европа.

Насоките предоставят на учителите и преподавателите учебни цели, педагогически практики и практически дейности в един лесен за ползване документ, в който се обръща специално внимание на това, което вече се прилага успешно в класните стаи, и се предлагат нови идеи, предназначени да вдъхновят учителите и младите умове.

Източник: Служба за публикации на ЕС