Административен екип

Михаил Гришченко

Бизнес развитие и стратегия

Михаил Гришченко е опитен професионалист в областта на образователните технологии. Той е от Украйна, където редактира концепцията на реформата „Нова украинска школа“ и ръководи изработването на концепцията и разпоредбите за Националната дигитална образователна платформа. Притежава магистратура по социология от Централноевропейския университет и владее няколко езици. Неговата експертиза се разпростира в областта на стратегическите комуникации и създаването на дигитални образователни ресурси и онлайн обучителни програми.

Повече за нас

  • Мисия
  • Годишни доклади
  • Защо Кан Академия е №1 безплатна платформа в света?
  • По-силни по математика с Кан Академия
  • Обучения за учители 
  • Безплатни уебинари
  • Състезания с Кан Академия
  • Ученици „посланици“ на Кан Академия

Контакти

hi@ obr.education

Розалина Лъскова
Изпълнителен директор
r.laskova@ obr.education
(+359) 885 226012

Последвай Кан Академия на български:

Първото по рода си приложение в България, което обхваща основните общообразователни предмети – напълно безплатно!