С помощта на Столична община – да! Радваме се да споделим, че нашето сдружение подписа договор за новия ни проект “Анти-чупливост чрез облачни решения” с подкрепата на Столична община и Асоциация за развитие на София.

Проектът ще гарантира добрата работа на екипа на “Образование без раници” както дистанционно, така и в офиса. В “Образование без раници” създаваме инструменти и споделяме практики за модернизация на образователната система. Минимизираме разликата между криза и нормално време – винаги търсим възможности да подпомагаме образователната система, дори целим тя да е “анти-чуплива”.

Анти-чупливостта е ефект, при който трудностите водят до естествен разцвет, вместо разпад. Например, това е разликата между разпадането на учебния процес в началото на пандемията в някои училища и бързото разширяване на арсенала от инструменти и практики в други училища. Разликата е умната дигитализация. Колкото по-добре се справяме в “Образование без раници” като организация, толкова по-ефективно подкрепяме системата и сме по-добър пример и в обученията си за учители и директори. Разбира се, преди да променим света, трябва да продължим да адаптираме себе си.

Основните цели на проекта са:

  • да научим и развием още по-добри практики чрез най-адекватните към момента дигитални инструменти в български условия и сферата на образованието,
  • да оптимизираме работните си процеси чрез допълнителна дигитализация,
  • да премахнем сериозните ограничения, наложени от хипер-ниско-бюджетния ни подход до момента, защото нашата практика показа, че някои безплатни инструменти не са достатъчни по време на криза.

Конкретните резултати, които очакваме да постигнем, са:

  • да подобрим нашата комуникация чрез увеличаване и подобряване на бюлетините и груповите имейли, чрез прецизиране таргетирането им и по-адекватно оформление и функционалност за получателите;
  • да предоставим безплатни услуги за родителите и училищата на базата на анализи на данни с облака на Amazon (AWS), включително визуализиране на данни от МОН и НСИ, както и Кан Академия, например кои образователни материали се ползват най-много и кои да развиваме още чрез “Образование без раници”;
  • да подобрим нашия сайт от гледна точка на функционалност;
  • да подобрим капацитета си за работа чрез нова техника, използването на надградени версии на платформи като Asana, Zoom и др.

Линк към нашата Фейсбук страница, където да следите напредъка и по тези теми: https://www.facebook.com/KhanAcademyBG