Подробни правила за участие в Състезание по математика с Кан Академия

Насоки за проверка на резултатите от състезанието по математика за ученици с Кан Академия

Насоки за проверка на резултатите за Направление 1 ”Майстор” по математика с Кан Академия 

  1. През профила на ученик – ученикът влиза в Кан Академия с профила си и избира курс, с който участва в състезанието. На екрана, в лявата част, се виждат резултатите (виж примерен скрийншот). Необходимо е да са 100% – това означава, че  майсторството за курс е постигнато.

  1. През учителското табло – учителят влиза в профила си и избира съответния курс (пример – Математика 1. клас, в жълто) и име на ученика (в жълто) – пред името стоят процентите за майсторство. Необходимо е да са 100% – това означава, че  майсторството за курс е постигнато.

Насоки за проверка на резултатите за Направление 2: Овладей силата с Кан Академия:

  1. През профила на ученик – ученикът влиза в профила си и избира Напредък – необходимо е да се избере период 21.04.2020 г. – 15.07.2020 г.

2. През учителското/родителското табло – опцията е за ученици, които са записани и резултатите се проверяват от учител/родител – учителят или родителят влиза в профила си и от Табло на учителя или Табло на родителя – избира се съответният профил на детето. Избира се Преглед на активностите и съответния профил на ученик – подменю Данни за активностите:

От Диапазон по избор изберете периода на състезанието – 21.04.2020 – 15.07.2020 – цялото съдържание, както и всички активности. При тези настройки се визуализира цялото време, прекарано на сайта в учене.

Трябва да са спазени следните минимални условия:

  • Ако сте ученик от 1 до 5 клас – общо време не по-малко от 180 минути (3 часа) за целия период; 
  • Ако сте ученик от 6 до 12 клас – общо време не по-малко от 360 минути (6 часа) за целия период;

Направление 1: Майстор по математика с Кан Академия

Направление 2: Овладей силата с Кан Академия

Кой и как може да се включи в състезанието?

Избор на победители и награди

Обща информация за състезанието по математика с Кан Академия

За допълнителна информация и въпроси

Регистрация на резултати от състезанието