Подробни правила за участие в Състезание по математика с Кан Академия

Избор на победители и награди

Всеки ученик се състезава за награда само в едно от направленията, като определящо е кое направление (учителят/родителят/ученикът) посочва в края на състезанието.

След приключване на състезанието, “Образование без раници” ще обработи резултатите и ще разпредели страхотните награди, предоставени специално за състезанието от нашите партньори Ozone.bg! Процесът по избор на победители и наградени ще бъде проследен от специално жури, включващо поканени от “Образование без раници” учители по математика, неучастващи с ученици в състезанието, представители на организаторите и на партньорите.

В направление 1 Майстор по математика с Кан Академия: 

  • Всички участници, постигнали 100% майсторство, ще участват в томбола за излъчване на 6 победители в направление 1, които ще получат по една от страхотните награди на Ozone.bg – ваучер на стойност 100 лв.! 
  • За всички изтеглени с томболата наградени учителят/ родителят/ ученикът ще трябва да предостави няколко скрийншоти от таблото за работа в Кан Академия, удостоверяващи подадената във формуляра информация за постигане на майсторството (това ще е нужно само за изтеглените наградени; “Образование без раници” ще предостави лесни насоки за целта).
  • “Образование без раници” ще изтегли и резерви, в случай че не бъдат представени нужните данни/скрийншоти от платформата, удостоверяващи работата на спечелилите.

В направление 2 Овладей силата с Кан Академия:

  • Всички участници, прекарали минимум 3 или 6 часа в учене в платформата до 15 юли, в зависимост от това дали са в начален етап или 5-12 клас (средно по 15 или 30 минути на седмица), ще участват в томбола за излъчване на 6 победители в направление 2, които ще получат по една от страхотните награди на Ozone.bg – ваучер на стойност 100 лв.! 
  • За всички наградени учителят/ родителят/ ученикът ще трябва да предостави няколко скрийншоти от таблото за работа в Кан Академия, удостоверяващи подадената във формуляра информация за прекарано в учене време (това ще е нужно само за наградените; “Образование без раници” ще предостави лесни насоки за целта).
  • “Образование без раници” ще изтегли и резерви, в случай че не бъдат представени нужните данни/скрийншоти от платформата, удостоверяващи работата на спечелилите.

Награди за най-ангажираните преподаватели:

  • Насърчаваме участието на цели класове, групи от ученици, випуски или дори училища, организирани за участие от техните учители по математика. 
  • Награди ще има и за 3-та най-ангажирани учители във всяко от направленията, регистрирали за участие най-много ученици. Ако има повече от 3 учители в направление, регистрирали един и същи най-висок брой ученици, наградените ще бъдат изтеглени чрез томбола.
  • Сред наградите са 2 ваучера от Ozone.bg на стойност по 100 лв., безплатни консултации и обучения от “Образование без раници” за използване на дигитални инструменти или иновативни практики в работата, както и специална статия за учителите, публикувана на сайта, социалните мрежи на организаторите и по възможност и при съгласие от страна на учителите – до заинтересовани медии.

Кой и как може да се включи в състезанието?

Направления на състезанието – състезанието има 2 направления.

Направление 1: Майстор по математика с Кан Академия

Направление 2: Овладей силата с Кан Академия

За допълнителна информация и въпроси

Обща информация за състезанието по математика с Кан Академия

Регистрация на резултати от състезанието

Насоки за проверка на резултатите