Подробни правила за участие в Състезание по математика с Кан Академия

Направление 2: Овладей силата с Кан Академия

Целта е да насърчим учениците да прекарат повече време и да вложат повече усилия, за да разберат материала и да овладеят възможно най-голям брой умения в Кан Академия, дори да имат затруднения; или да продължат да учат и над вече усвоеното. 

Победителите ще бъдат избрани сред тези, прекарали минимум 3 или 6 часа в учене на сайта до 15 юли, в зависимост от това дали са в начален етап или 5-12 клас (средно по 15 или 30 минути на седмица). Учениците могат да работят във всеки един курс по математика, а дори и в другите предмети в Кан Академия. Насърчава се да се върнат назад в материала по математика, ако имат затруднения и се налага да покрият дупки в разбирането си, или да продължат с материал над нивото, което са постигнали в училище, ако е интересен за тях. Важното е 1) да учат и да се упражняват повече и 2) да имат активност и в раздела/курса по математика, до който са стигнали в училище.

Насоки за учители:

 1. Направете си регистрация в Кан Академия като учител 

(Действието е еднократно. Ако сте направили регистрация, няма нужда да повтаряте. Насоки за създаване на учителски профил.)  

 1. Направете собствен клас в Кан Академия. (Насоки за създаване на клас, добавяне на ученици в Кан Академия.)
 2. Поканете учениците, които желаят да се включат в състезанието.
 3. Информирайте ги за условията за участие.
 4. Регистрирайте ги, като попълните формуляра за регистрация
 5. Задайте им цел и съдържание за работа:
  1. Изберете подходящ за ученика/ учениците курс/ тема по математика от Кан Академия. Можете да изберете теми, в които има видима нужда от допълнително упражняване; или да изберете най-интересните за тях теми. 
  2. Възложете ги през Кан Академия (Насоки за възлагане на съдържание от Кан Академия – курс, тема или конкретно видео/упражнение и как да проверите напредъка на учениците си.). Няма ограничения в броя на темите/ курсовете/ съдържанието. Целта е учениците да прекарат максимално време в учене (основен критерий за избора на победители) и да усвоят повече умения в Кан Академия. 
  3. Ако прецените, в Кан Академия можете да възложите различен материал на всеки ученик, според нивото му.
  4. Учениците могат да работят и в материал, който не е възложен от учителя – платформата може да им предложи да се върнат назад в темите по математика, ако установи пропуски, или да ги насочи към по-високо ниво, ако се справят бързо и лесно с възложеното. Насърчаваме това, защото “всеки може да научи всичко”, а учителят може да проследи всяка активност, дори да не я е възложил. 
  5. Учениците могат да работят и в други предмети от Кан Академия, макар състезанието да е по математика. Вярваме, че платформата ще ги изкуши да учат и по други теми. Целта е повечето учебно време в платформата да е прекарано по предмета математика, но всяка допълнителна активност и желание да се развиват е насърчавана и отчитана от Кан Академия.
 6. Проследявайте периодично напредъка им от таблото на учителя и ги насочвайте при нужда. Напредъкът/усвоените умения се проверяват, като влезете в Табло на учителя – конкретния клас – преглед на класа. При срок, изберете Диапазон по избор: 21 април – 15 юли 2020 г.
 7. Изпратете резултатите им в срок до 20 юли 2020 г., като попълните формуляра за резултати, който ще е достъпен в края на състезанието.

Общи насоки:

Насоки за родители: Аналогични на тези за учителите по-горе, като регистрирате за участие ученика, създавате родителски/менторски профил в Кан Академия (вместо учителски); свързвате към него профил на ученик, следвайки насоките в платформата; задавате му съответно съдържание за работа; регистрирате ученика и изпращате резултатите му по същия начин и в същия краен срок.

Насоки за ученици: Само в случаите, ако не сте регистрирани за участие от учител или родител: Регистрирайте се за участие, направете си ученически профили в Кан Академия и започнете работа в подходящ раздел по математика за вашия клас. Ориентирате се по основния критерий за направление 2 – да прекарате максимално време в учене и да усвоите максимално много умения в Кан Академия по математика, дори да се наложи да се върнете назад или пък решите да се занимаете с материал за напредлани; или дори да учите и по други предмети в Кан Академия. В срок до 20 юли 2020 г. изпратете резултата си, попълвайки формуляра за резултати, който ще е достъпен в края на състезанието.

Важно за направленията:

Дори в началото на състезанието даден ученик да е регистриран в направление Майстор по математика, ако той не успее да се справи с 100% майсторство, може в края на състезанието (той/учителят/родителят) да отбележи, че иска да се състезава в направление Овладей силата. Важното е да може да демонстрира упоритост, усърдие и повече време, прекарано в учене и упражняване. 

Учителите/Родителите на ученици със специални образователни потребности преценяват в кое направление да включат учениците си. За направление 1 могат да изберат различен клас от този, в който е ученикът в училище – по-висок или по-нисък, в зависимост от възможностите на конкретното дете.

Всеки ученик се състезава за награда само в едно от направленията, като определящо е кое направление (учителят/родителят/ученикът) посочва в края на състезанието.

Направления на състезанието – състезанието има 2 направления.

Направление 1: Майстор по математика с Кан Академия

Кой и как може да се включи в състезанието?

Избор на победители и награди

За допълнителна информация и въпроси

Обща информация за състезанието по математика с Кан Академия

Регистрация на резултати от състезанието

Насоки за проверка на резултатите