Подробни правила за участие в Състезание по математика с Кан Академия

Направление 1: Майстор по математика с Кан Академия

“Майсторството” в Кан Академия значи овладяване на всички умения за съответния клас или раздел. Целта в това направление е постигане на “100% майсторство” за съответния клас/раздел от Кан Академия:

Забележка: За учениците в 11 и 12 клас – предложените курсове по Тригонометрия и Алгебра 2 не следват напълно българската учебна програма и съдържат и материали извън нея, но са подходящи за нивото на учениците. Следваме мотото на Кан Академия: “Достатъчно е да знаеш само едно – всеки може да научи всичко!” Затова насърчаваме учениците да не се разколебават от уроци или задачи, които не са срещали досега в училище, а напротив – да видят, че с помощта на платформата могат лесно да се справят и с тях.

Насоки за учители:

(Действието е еднократно. Ако вече имате регистрация, няма нужда да правите отново. Насоки за създаване на учителски профил.)

  • Направете собствен клас в Кан Академия. (Насоки за създаване на клас, добавяне на ученици в Кан Академия.)
  • Поканете ученици, които желаят да се включат в състезанието.
  • Информирайте ги за условията за участие и наградите.
  • Регистрирайте ги, като попълните формуляра за регистрация
  • Възложете им през Кан Академия цел за майсторство:

За учениците 1 до 10 клас: Математика (България) за съответния клас 

За ученици от 11 клас: Тригонометрия

За ученици от 12 клас: Алгебра 2
(Как да възложите цел за майсторство – вижте във видеото, от 2:10 минута.)

  • Проследявайте периодично напредъка им от таблото на учителя и ги насочвайте при нужда. Напредъкът/усвоените умения се проверяват, като влезете в Табло на учителя – конкретния клас – преглед на класа. При срок, изберете Диапазон по избор: 21 април – 15 юли 2020 г.
  • Изпратете резултатите им в срок до 20 юли 2020 г., като попълните формуляра за резултати, който ще е достъпен в края на състезанието.

Общи насоки:

Насоки за родители: Аналогични на тези за учителите по-горе, като регистрирате ученика за участие, създавате родителски/менторски профил в Кан Академия (вместо учителски); свързвате към него профил на ученик, следвайки насоките в платформата; задавате му съответната цел за майсторство; регистрирате ученика в началото и изпращате резултатите му в края на състезанието по същия начин и в същия краен срок.

Насоки за ученици: Само в случаите, ако не сте регистрирани за участие от учител или родител: Регистрирайте се за участие, направете си ученически профили в Кан Академия и започнете работа в съответния клас/раздел, стремейки се към цел 100% майсторство. След постигането й, изпратете резултата си в срок до 20 юли 2020 г., като попълните формуляра за резултати, който ще е достъпен в края на състезанието.

Важно за направленията:

Дори в началото на състезанието даден ученик да е регистриран в направление Майстор по математика, ако той не успее да се справи с 100% майсторство, може в края на състезанието (той/учителят/родителят) да отбележи, че иска да се състезава в направление Овладей силата. Важното е да може да демонстрира упоритост, усърдие и повече време, прекарано в учене и упражняване. 

Учителите/Родителите на ученици със специални образователни потребности преценяват в кое направление да включат учениците си. За направление 1 могат да изберат различен клас от този, в който е ученикът в училище – по-висок или по-нисък, в зависимост от възможностите на конкретното дете.

Всеки ученик се състезава за награда само в едно от направленията, като определящо е кое направление (учителят/родителят/ученикът) посочва в края на състезанието.

Направления на състезанието – състезанието има 2 направления.

Направление 2: Овладей силата с Кан Академия

Кой и как може да се включи в състезанието?

Избор на победители и награди

За допълнителна информация и въпроси

Обща информация за състезанието по математика с Кан Академия

Регистрация на резултати от състезанието

Насоки за проверка на резултатите