Подробни правила за участие в Състезание по математика с Кан Академия

Кой и как може да се включи в състезанието? 

В състезанието могат да участват ученици от всички етапи. 

Допустимо е ученик да бъде включен от свой учител, самостоятелно или чрез родител

Как даден ученик се включва в състезанието не се отразява на класирането и избора на победители. 

Насърчаваме обаче участието на цели класове, групи от ученици, випуски или дори училища, организирани за участие от техните учители по математика. Освен за учениците – победители, сме предвидили награди и за най-ангажираните учители, регистрирали за участие най-много ученици! Така учениците ще имат подкрепата на своите учители, а учителите ще могат да си помогнат и при сформирането на оценка за срока и годината, наблюдавайки активността и ангажираността на учениците си. Екипът на “Образование без раници” ще подсигури допълнителна подкрепа специално за учителите. А и е по-забавно да се включиш, ако участват и съучениците!

Направления на състезанието – състезанието има 2 направления.

Направление 1: Майстор по математика с Кан Академия

Направление 2: Овладей силата с Кан Академия

Избор на победители и награди

За допълнителна информация и въпроси

Обща информация за състезанието по математика с Кан Академия

Регистрация на резултати от състезанието

Насоки за проверка на резултатите