Национално състезание по математика за ученици с Кан Академия – 2021

Предизвикайте учениците си да учат с Кан Академия!

Страхотни награди за най-ангажираните от Ozone.bg

Състезанието по математика с Кан Академия е възможност учениците да предизвикват себе си и да докажат, че могат да се справят все по-добре! 

Формуляр за регистрация тук

За да започенете, вижте подробните правила за участие.

Кан Академия

Кан Академия е най-голямата безплатна онлайн образователна платформа в света с над 10 000 видеоурока и над 100 000 упражнения, проекти и симулации. В Кан Академия:

Мотото на Кан Академия: “Достатъчно е да знаеш само едно – всеки може да научи всичко!” Защо и как това се получава с Кан и повече за платформата – тук

Състезателно направление 1: ”Майстор” по математика с Кан Академия

“Майсторството” в Кан Академия значи овладяване на всички умения за съответния клас или раздел. Целта на състезанието в това направление е постигане на 100% “майсторство” в следните раздели по Математика от Кан Академия:

  • За учениците 1 до 10 клас: “майсторство” за съответния клас от Математика (България)
  • За ученици от 11 клас:  “майсторство” в един трите курса:

11 клас – общообразователна подготовка

11 клас – профилирана подготовка, модул 1 Геометрия 

11 клас – профилирана подготовка, Модул 2 Елементи на математическия анализ 

  • За ученици от 12 клас: “майсторство” в раздел Алгебра 2 

Повече за ученето до майсторство в Кан Академия вижте в това видео или от тази статия.

Състезателно направление 2: Овладей силата с Кан Академия

Целта е да насърчим учениците да прекарат повече време и да вложат повече усилия, за да разберат материала и да овладеят възможно най-голям брой умения в Кан Академия, дори да имат затруднения; или да продължат да учат и над вече усвоеното. Победителите ще бъдат избрани сред тези, прекарали минимум 3 или 6 часа в учене на сайта до 15 юли, в зависимост от това дали са в начален етап или 5-12 клас (средно по 15 или 30 минути на седмица). Учениците могат да работят във всеки един курс по математика, а дори и в другите предмети в Кан Академия*. Насърчава се да се върнат назад в материала по математика, ако имат затруднения и се налага да покрият пропуски в разбирането си, или да продължат с материал над нивото, което са постигнали в училище, ако е интересен за тях. Важното е 1) да учат и да се упражняват повече и 2) да имат активност и в раздела/курса по математика, до който са стигнали в училище.

Важно: 

В състезанието могат да участват ученици от всички етапи.  

Дори в началото на състезанието даден ученик да е регистриран в направление Майстор по математика, ако той не успее да се справи с 100% майсторство, може в края на състезанието (той/учителят/родителят) да отбележи, че иска да се състезава в направление Овладей силата. Важното е да демонстрира упоритост, усърдие и повече време, прекарано в учене и упражняване. 

Учителите/Родителите на ученици със специални образователни потребности преценяват в кое направление да включат учениците си. За направление 1 могат да изберат различен клас от този, в който е ученикът в училище – по-висок или по-нисък, в зависимост от възможностите на конкретното дете.

Всеки ученик се състезава за награда само в едно от направленията, като определящо е кое направление (учителят/родителят/ученикът) посочва в края на състезанието.

*Ако ученик участва в състезание с Кан Академия по друг предмет, в което има условие за прекарано време в платформата, то не трябва да има припокриване на предметите, които се отчитат. Подлежи на доказване от страна на учител/ученик/родител, че ученикът не отчита едно и също време за участие в състезанията по различните предмети.

Срок на състезанието 

22 март – 15 юни 2021 г.

Наградите

Очакват ви:

  • за ученици – по една награда за всяко от направленията – 2 ваучера на стойност 100 лв.  от Ozone.bg и по 7 предметни награди за всяко от направленията – 14 пъзела от серията Black Sea.
  • за най-активни учители – една награда – 1 ваучер на стойност 100 лв. от Ozone.bg, 6 предметни награди – 6 пъзела от серията Black Sea, както и специално внимание в комуникационните канали на организаторите.

Организатор

Сдружение “Образование без раници

Успех!